Ajankohtaista Ajankohtaista

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot päättyivät

Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot päättyivät

11.10.2016 klo 13:20
Verkkouutinen

Loviisan ydinvoimalaitoksen molempien voimalaitosyksiköiden vuosihuollot ovat tältä vuodelta ohi. Vuosihuoltoja oli valvomassa noin 30 STUKin asiantuntijaa. He varmistivat, että voimayhtiöt huolehtivat säteily- ja ydinturvallisuudesta ja  tekivät  huoltotyöt turvallisesti. Vastuu huoltojen ja laitoksen käytön turvallisuudesta on voimayhtiöllä, Fortum Power and Heat Oy:llä.

Loviisan vuosihuollot alkoivat 7.8. ja päättyivät 7.10. Ykkösyksiköllä oli tänä vuonna vuorossa 38 vuorokautta kestänyt neljän vuoden välein tehtävä huoltoseisokki, jossa yhtiö teki polttoaineen vaihdon lisäksi kattavia tarkastuksia sekä  muutostöitä. Sen takia reaktorista poistettiin huollon ajaksi kaikki polttoaine. Loviisan voimalaitoksen kakkosyksiköllä syyskuun puolivälissä alkanut lyhyt vuosihuolto kesti 20 vuorokautta.

Painesäiliöiden seinämistä ei löytynyt vetyläikkiä

Vuosihuoltojen aikana Fortum tarkasti STUKin kanssa sovitun ohjelman mukaisesti, että  voimalaitoksen ykkösyksikön reaktoripainesäiliössä ei ole niin sanottuja vetyläikkiä. Vetyläikkiä löydettiin belgialaisten ydinvoimalaitosten Doel 3 ja Tihange 2 reaktoripainesäiliöiden seinämistä vuoden 2012 määräaikaistarkastuksissa ja laitokset olivat löydösten takia pitkän aikaa pois käytöstä. 

Loviisan ydinvoimalaitoksen reaktoripainesäiliöt on tehty vastaavalla tavalla, joskin eri paikassa kuin belgialaisten laitosten säiliöt. Fortum päätti sen takia tarkastaa myös Loviisan painesäiliöt samalla menetelmällä kuin belgialaiset laitokset oli tarkastettu. Tarkastukset voitiin tehdä normaalien vuosihuoltojen yhteydessä, sillä Belgian löydöksistä tiedettiin, että akuuttia turvallisuusuhkaa niistä ei ollut eikä sellaisen vaaraa ollut Loviisassakaan.

Loviisan kakkosyksikön painesäiliölle tarkastus tehtiin vuoden 2014 vuosihuollon yhteydessä. Vetyläikkiä ei löytynyt kummastakaan painesäiliöstä.

Uudella menetelmällä uusi löytö

Tämän vuoden  vuosihuollossa Fortum tarkasti ensimmäisen kerran ultraäänen käyttöön perustuvalla menetelmällä voimalaitoksen ykkösyksikön reaktorin hätäjäähdytysjärjestelmän vesiyhteet, eli reaktoripainesäiliön kohdat joihin liittyvät  onnettomuustilanteessa tarvittavan jäähdytysveden putket. Tarkastuksessa saatiin  yhdestä yhteestä normaalista poikkeava tulos.

Koska yhteet ovat turvallisuuden kannalta tärkeitä kohtia, STUKin vaati voimayhtiötä tekemään tuloksesta yksityiskohtaisen selvityksen. Sen perusteella voitin todeta, että reaktoripainesäiliötä voidaan käyttää turvallisesti. STUK edellyttää, että yhde, jossa poikkeava tulos havaittiin, tarkastetaan samalla menetelmällä uudestaan ensi vuoden vuosihuollossa. Lisäksi STUK edellyttää, että vastaavat yhteet kakkosyksiköllä tarkastetaan seuraavassa vuosihuollossa, mikä tarkoittaa tarkastuksen aikaistamista vuodella normaalista tarkastusohjelmasta.

Voimalaitoksen ykkösyksikön huollon aikana lisätyötä huoltohenkilökunnalle aiheutti myös polttoaineen latauksen aikana reaktoriin erehdyksessä viety polttoaine-elementin säilytyspullo sekä polttoaineen latauskoneen kaapelin rikkoutuminen. STUK valvoi pullon poistoa samoin kuin myöhemmin reaktoriin joutuneiden rikkoutuneen kaapelin osien siivoamista. Tapahtumat eivät aiheuttaneet vaaraa, mutta voimayhtiö toimitti niistä STUKille yksityiskohtaiset raportit ennen laitosyksikön käynnistystä.

Säteily ei aiheuttanut vaaraa ihmisille tai ympäristölle

Vuosihuoltoihin osallistuneiden työntekijöiden säteilyannokset alittivat säteilyasetuksen annosrajat ja Fortumin asettamat tavoitearvot selvästi. Loviisa 1:llä jäähdytyspiiristä mitatut säteilyannosnopeudet olivat edellisvuotista alhaisemmat ja laitosyksikön työntekijöiden yhteenlaskettu säteilyannos, 492 mmanSv, oli alle puolet vertailukohtana käytetyn edellisen nelivuotishuollon annoksesta. Alustavien laskelmien mukaan Loviisa 2:n työntekijöitten yhteenlaskettu säteilyannos on 300 mmanSv, eli Fortumin laatiman ennakkoarvion mukainen.

Radioaktiiviset aineista ei ollut vaaraa myöskään laitoksen ulkopuolella. STUK valvoo Loviisan voimalaitoksen ympäristön radioaktiivisuutta ja ottaa  säännöllisesti näytteitä ilmasta, maalta ja meriympäristöstä. Vuosihuollon aikana yhdessä ilmanäytteessä ja yhdessä voimalaitoksen jätevedenpuhdistamon lietenäytteessä havaittiin hyvin pieniä määriä voimalaitosperäisiä radioaktiivisia aineita. Aktiivisuuspitoisuudet ovat niin pieniä, että ne voidaan havaita vain hyvin tarkoissa laboratoriomittauksissa. Vaaraa ihmiselle tai ympäristölle niistä ei ollut


Lisätietoja:

Käytönvalvontapäällikkö Tomi Koskiniemi, puh. (09) 759 88 642
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208
 


 

mmanSv = millimansievert

Mansievert on yhteenlasketun eli kollektiivisen säteilyannoksen yksikkö. Se tarkoittaa säteilystä jollekin ihmisryhmälle aiheutuvaa yhteenlaskettua kokonaisannosta. Mansievertin lyhenne on manSv. Mansievertin tuhannesosa on millimansievert, mmanSv.

 

Ydinturvallisuus
Päivitetty
11.10.2016 klo 13:18