Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot päättyivät

Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot päättyivät

22.9.2017 klo 11:15
Verkkouutinen

Loviisan ydinvoimalaitoksen molempien voimalaitosyksiköiden vuosihuollot ovat tältä vuodelta ohi. Vuosihuoltoja oli valvomassa noin 30 STUKin asiantuntijaa. He varmistivat, että voimayhtiö, Fortum Power and Heat Oy, huolehti säteily- ja ydinturvallisuudesta ja  teki  huoltotyöt turvallisesti. Vastuu huoltojen ja laitoksen käytön turvallisuudesta on voimayhtiöllä.

Loviisan vuosihuollot alkoivat ykkösyksikön huollolla 6.8. ja päättyivät kakkosyksikön huollon päättyessä 21.9.  Kakkosyksikön käyttöönottoa viivästi reaktorin ylösajon aikana tapahtunut pikasulku. Tapahtuma ei aiheuttanut vaaraa laitokselle, ihmisille tai ympäristölle.

Molemmilla yksiköillä oli tänä vuonna vuorossa lyhyet vuosihuollot. Polttoaineen vaihdon lisäksi yhtiö teki automaatiouudistuksen asennuksia. Voimayhtiö aikoo saattaa laitoksen automaatiouudistuksen loppuun vuoden 2018 vuosihuolloissa.

Yhtiö tarkasti materiaalien kuntoa myös ultraäänitutkimuksella

Vuoden 2016 vuosihuollossa voimayhtiö teki ultraäänitarkastukset reaktoripainesäiliön yhteisiin, eli kohtiin, joihin liittyvät  onnettomuustilanteessa tarvittavan jäähdytysveden putket. Ensimmäistä kertaa käytetty tarkastusmenetelmä antoi yhdestä putkiyhteestä  normaalista poikkeavan tuloksen. Koska yhteet ovat turvallisuuden kannalta tärkeitä, STUKin edellytti että voimayhtiö tekee tuloksesta yksityiskohtaisen selvityksen. Lisäksi STUK edellytti että yhde, jossa poikkeava tulos havaittiin sekä vastaavat yhteet kakkosyksiköllä tarkastetaan samalla menetelmällä 2017.

Loviisa kakkosen reaktorin paineastiaan liittyvissä hätäjäähdytysjärjestelmän putkiyhteissä ei tämän vuoden tarkastuksissa havaittu vuonna 2016 ykkösyksiköllä löydetyn kaltaisia poikkeavia tuloksia. Myös ykkösyksikön yhde, jossa poikkeava tulos havaittiin viime vuonna tarkastettiin uudelleen. Tarkastustulos ei ole muuttunut viimevuotisesta ja reaktoripainesäiliön käyttö on edelleen turvallista.
Voimayhtiö seuraa reaktoripainesäiliöiden kuntoa STUKin hyväksymän tarkastusohjelman mukaisesti.

Säteily ei aiheuttanut vaaraa ihmisille tai ympäristölle

Vuosihuoltoihin osallistuneiden työntekijöiden säteilyannokset alittivat säteilyasetuksen annosrajat ja Fortumin asettamat tavoitearvot selvästi. Loviisan ykkösyksikön primääripiiristä mitatut säteilyannosnopeudet olivat edellisvuotista alhaisemmat ja laitosyksikön työntekijöiden yhteenlaskettu säteilyannos, oli ykkösyksikön historian pienin, 186 millimansievertiä (mmanSv). Alustavien tulosten mukaan kakkosyksikön työntekijöitten yhteenlaskettu säteilyannos on yhtiön ennakkoarvion mukainen,  noin 250 mmanSv.

STUK valvoo Loviisan voimalaitoksen ympäristön radioaktiivisuutta ja ottaa  säännöllisesti näytteitä ilmasta, maalta ja meriympäristöstä. Mittauksissa ei havaittu radioaktiivisia aineita, joista olisi  vaaraa ihmiselle tai ympäristölle.  

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tomi Koskiniemi, puh. (09) 759 88 642
Viestinnän asiantuntija Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208
www.stuk.fi
www.facebook.com/sateilyturvakeskus
www.twitter.com/STUK_FI


mmanSv = millimansievert
Mansievert on yhteenlasketun eli kollektiivisen säteilyannoksen yksikkö. Se tarkoittaa säteilystä jollekin ihmisryhmälle aiheutuvaa yhteenlaskettua kokonaisannosta.
Mansievertin lyhenne on manSv. Mansievertin tuhannesosa on millimansievert, mmanSv.

 

Ydinturvallisuus