Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Loviisa 2:n suojarakennuksen ilmastointijärjestelmässä lyhyt häiriö vuosihuollon aikana

Loviisa 2:n suojarakennuksen ilmastointijärjestelmässä lyhyt häiriö vuosihuollon aikana

10.9.2014 klo 12:00
Tiedote

Loviisa 2:n suojarakennuksen alipaineistus petti, kun reakoripaineastian sisäosia siirrettiin polttoainevaihdon jälkeen takaisin paikoilleen maanantaina 8. syyskuuta.

Loviisan ydinvoimalaitoksen 2-yksikkö on parhaillaan vuosihuollossa. Viikonloppuna valmistuivat ydinpolttoaineen vaihtotyöt ja maanantaina 8.9. voimalaitos nosti reaktoripaineastian sisäosat paikoilleen, jotta reaktoripaineastian kansi voitaisiin sulkea.

Nostojen aikana reaktoripaineastian ympärillä olevan suojarakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän säätöventtiilit sulkeutuivat, minkä seurauksena suojarakennuksen sisäpuolen ja ulkoilman välinen paine-ero pieneni eikä täyttänyt enää turvallisuusteknisten käyttöehtojen (TTKE) vaatimuksia. Voimalaitoksen mukaan venttiilien sulkeutuminen johtui sähkökeskuksella tehdyistä huoltotöistä.

Suojarakennus pidetään tiiviinä ja alipaineistetaan raskaiden nostojen aikana siltä varalta, että nostettava taakka putoaisi käytetyn ydinpolttoaineen päälle ja vaurioittasi sitä. Suojarakennuksen tiiviys takaa sen, että vuoto suojarakennuksesta on erittäin pieni, ja alipaine lisäksi sen, että ilmaan mahdollisesti vapautuvat radioaktiiviset aineet eivät myöskään pienten epätiiveyksien vuoksi pääse vuotamaan hallitsemattomasti suojarakennuksen ulkopuolelle.

Maanantain tapahtuman johdosta käytetyn polttoaineen eheys ei vaarantunut eikä näin ollen vaaraa radioaktiivisten aineiden vapautumiselle ollut.

STUK määritti tapahtuman ydinlaitos- ja säteilytapahtumien kansainvälisellä vakavuusasteikolla (INES) luokkaan 0, eli tapahtumalla ei ole merkitystä ydin- tai säteilyturvallisuuden kannalta. Loviisan voimalaitoksella jatketaan tapahtuman syiden selvittämistä sekä määritetään korjaavat toimenpiteet vastaavien tapahtumien estämiseksi. Fortum esittää näiden selvitysten tulokset Säteilyturvakeskukselle.

Lisätietoja:
Toimistopäällikkö Jukka Kupila, puh. (09) 759 88 323

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:26