Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Lentohenkilöstön säteilyannokset ovat kasvaneet

Lentohenkilöstön säteilyannokset ovat kasvaneet

19.6.2017 klo 10:02
Tiedote

Viime vuonna lentohenkilöstön säteilyannokset suurenivat selkeästi edellisvuodesta. Lentohenkilöstö muodostaa noin neljänneksen säteilyaltistuksen seurannassa olevista työntekijöistä, mutta heille kertyy kolme neljännestä koko annospotista.

STUKin säteilyaltistuksen seurannassa oli viime vuonna noin 3650 suomalaisten lentoyhtiöiden ohjaamo- ja matkustamotyöntekijää. Työntekijöitä oli lähes saman verran kuin edellisvuonna, mutta työntekijöille aiheutunut yhteenlaskettu säteilyannos oli noin viidenneksen suurempi. Täten myös yksittäisen työntekijän keskimääräinen annos suureni. Kaikkien työntekijöiden annokset olivat kuitenkin alle lentotoiminnalle säädetyn altistusrajan.

Lentohenkilöstö altistuu avaruudesta tulevalle säteilylle. Esimerkiksi lennolla Helsingistä Kanariansaarille ihminen saa suurin piirtein samankokoisen säteilyannoksen kuin tavallisesta keuhkoröntgenkuvasta. Sama annos kertyy normaalista taustasäteilystä maan pinnalla noin kolmessa päivässä.

”Lennon aikana saatu annos ei kuitenkaan ole aina sama vaan vaihtelee riippuen lentoajasta ja -korkeudesta sekä lentoreitistä ja auringon aktiivisuudesta”, kertoo tarkastaja Riina Alén Säteilyturvakeskuksesta.

Suomessa Finnair työllistää yli 80 prosenttia säteilyaltistuksen seurannassa olevista lentotyöntekijöistä. Siihen, että viime vuonna lentohenkilöstön yhteenlaskettu annos oli suurempi kuin edellisinä vuosina, vaikuttaa Finnairilta saatujen tietojen mukaan lentomäärien kasvu. ”Finnairin kaukolentojen määrä on kasvanut. Lisäksi kaukoliikenteen kalustoa on uusittu ja uudet koneet lentävät entistä korkeammalla. Nämä kaksi seikkaa ovat lisänneet työntekijöiden keskimääräistä annosta”, Jari Paajanen Finnairista toteaa.

”STUK valvoo suomalaisia lentoyhtiöitä. Yhtiöillä on menettelytavat työntekijöiden säteilyaltistuksen määrittämiseksi ja seuraamiseksi ja työvuoroja ja -reittejä suunniteltaessa pidetään huoli, etteivät henkilöstön annokset pääse ylittämään altistusrajoja”, Riina Alén summaa.

Ydinvoimaloiden huoltotöiden laajuus vaihtelee, mutta annokset pysyvät kurissa

STUK rekisteröi viime vuonna yhteensä 14 603 työntekijän säteilyannostiedot. Luonnonsäteilylle – radonille ja avaruussäteilylle – altistuneiden lisäksi seurannassa ja varsinaisessa annostarkkailussa oli vajaa 11 000 säteilytyöntekijää. He toimivat ydinenergian käytössä, terveydenhuollossa, teollisuudessa, tutkimuksessa, eläinlääkinnässä ja radioaktiivisten aineiden valmistuksessa. Yhdenkään työntekijän säteilyannos ei ylittänyt työntekijöiden annosrajoja.

Ydinenergian käytössä työntekijöille aiheutunut yhteenlaskettu annos oli yli kolmanneksen suurempi kuin edellisenä vuonna. Kokonaisannos vaihtelee vuosittain huomattavasti ydinvoimalaitosten vuosihuoltojen pituudesta ja laitoksilla tehtävistä huoltotöistä riippuen.

Esimerkiksi viime vuonna Fortumin Loviisan ykkösyksiköllä oli 38 vuorokautta kestänyt neljän vuoden välein tehtävä huoltoseisokki, jossa yhtiö teki polttoaineen vaihdon lisäksi kattavia tarkastuksia sekä muutostöitä. Vaikka työntekijöille aiheutunut yhteenlaskettu annos edellisvuoden lyhyiden vuosihuoltojen annoksiin verrattuna kasvoikin, oli annos alle puolet edellisen nelivuotishuollon yhteenlasketusta annoksesta.

Sekä Loviisassa että Olkiluodossa huoltoihin osallistuneiden työntekijöiden säteilyannokset alittivat selvästi sekä säteilyasetuksessa asetetut annosrajat että voimayhtiöiden annosrajoitukset.

Lisätietoja

Tarkastaja Riina Alén, puh. (09) 759 88 326
Toimistopäällikkö Jukka Sovijärvi, säteilysuojelu ydinenergian käytössä puh. (09) 759 88 519
Viestinnän asiantuntija Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Kuvassa lentotyöntekijöille työssä keskimäärin aiheutunut säteilyannos (millisievertiä, mSv) vuosina 2001–2016. Lentotoiminnalle säädetty altistusraja on kuusi millisievertiä vuodessa. Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos on noin 3,2 millisievertiä vuodessa.

Säteilyaltistuksen seurannassa olleet työntekijät 2016

Säteilyaltistuksen seurannassa kirjatut annokset 2016

Säteily työssä