Sisältöjulkaisija

null Kuka valvoo, mihin suomalaisista kaivoksista saatava uraani käytetään?

Kuka valvoo, mihin suomalaisista kaivoksista saatava uraani käytetään?

13.8.2015 klo 14:06

Uraanin vientiin EU:n ulkopuolelle tarvitaan neuvoston asetuksen N:o 428/2009 mukainen lupa. Lupaviranomainen on ulkoasiainministeriö. Uraanin siirrosta toiseen EU-maahan on tehtävä komissiolle ja Säteilyturvakeskukselle komission asetuksen 302/2005 mukainen ilmoitus.

Kaivokset
Päivitetty
13.8.2015 klo 14:07