Sisältöjulkaisija

null Kuinka paljon säteilyä tulee yhdestä mammografiatutkimuksesta?

Kuinka paljon säteilyä tulee yhdestä mammografiatutkimuksesta?

11.8.2015 klo 15:06

Mammografia on rintojen röntgentutkimus.

Mammografiaseulontatutkimus aiheuttaa potilaalle noin 0,2 millisievertin suuruisen efektiivisen annoksen. Se vastaa säteilyannosta, jonka keskimääräinen suomalainen saa 24 päivässä normaalista taustasäteilystä.

Internet-sivuiltamme löydät taulukon, jossa on keskenään erilaisista röntgentutkimuksista saatavia säteilyannoksia.

Mammografiatutkimuksessa vain rinnat altistuvat säteilylle. Säteilyriskiin vaikuttaa rintojen rauhaskudoksen saama säteilyannos, joka riippuu mm. rinnan paksuudesta ja tutkimuksen luonteesta. Seulontatutkimuksissa Suomessa rinnat kuvataan kahdesta suunnasta. Kliinisissä mammografiatutkimuksissa, joihin lääkäri lähettää jonkin erityisen rintasyöpäepäilyn perusteella, rinnat kuvataan yleensä kolmesta suunnasta, jolloin saatu annos on hieman suurempi.

Taulukko röntgentutkimusten säteilyannoksista

Säteily terveydenhuollossa
Päivitetty
11.8.2015 klo 15:10