Sisältöjulkaisija

null Kuinka paljon maapallon uraanin säteily on puoliintunut esimerkiksi vuodesta 1 miljoona ennen ajanlaskun alkua?

Kuinka paljon maapallon uraanin säteily on puoliintunut esimerkiksi vuodesta 1 miljoona ennen ajanlaskun alkua?

13.8.2015 klo 13:49

Aurinkokuntamme, johon maapallo ja muut planeetat kuuluvat, oletetaan syntyneen kasautumalla kivimeteoriittien kaltaisesta aineksesta noin 4,6 miljardia (4600 miljoonaa) vuotta sitten. Maapalloon kasaantuneet luonnon radioaktiiviset aineet ovat peräisin jo aurinkokuntaamme varhaisemmalta ajalta.

Luonnon radioaktiivisten hajoamissarjojen lähtöaineet ovat uraani-238 (uraanisarjan lähtöaine), uraani-235 (aktiniumsarjan lähtöaine) ja torium-232 (toriumsarjan lähtöaine) sekä kalium-40. Ulkoisen säteilyn annokseen vaikuttavat eniten uraani-238:n ja torium-232:n hajoamissarjat sekä kalium-40. Luonnon kaliumista noin 0,0117 prosenttia on radioaktiivista kalium-40:tä. Uraani-235:n osuus ulkoisesta gammasäteilystä on hyvin vähäinen.

Uraani-238:n puoliintumisaika on noin 4,5 miljardia vuotta eli puolet maapallon syntyvaiheessa olleesta uraani-238:sta on tähän päivään mennessä hajonnut. Kalium-40:n puoliintumisaika on noin 1,3 miljardia vuotta. Toriumin puoliintumisaika on näitä pidempi (noin 14 miljardia vuotta) eli siitä on hajonnut vielä vähemmän.

Puoliintumisajat ovat niin pitkiä, että miljoonan vuoden takaisen tilanteen voidaan katsoa olleen maankamarasta aiheutuvan ulkoisen gammasäteilyn suhteen lähes samanlainen kuin nykyisin.

Säteily ympäristössä
Päivitetty
13.8.2015 klo 13:50