Sisältöjulkaisija

null Kuinka nopeasti valmiusauto saadaan tarvittaessa liikkeelle?

Kuinka nopeasti valmiusauto saadaan tarvittaessa liikkeelle?

7.8.2015 klo 12:30

Ydinonnettomuuksissa mittauspartioilla on tärkeä merkitys oikean tilannekuvan muodostamisessa. Siksi on tärkeää, että STUKilla on valmius lähettää mm. liikkuva mittauslaboratorio vaara-alueelle. Liikkuva laboratorio (=valmiusauto) saadaan liikkeelle noin tunnin kuluessa siitä, kun asiaa hoitavat henkilöt on saatu paikalle. Tämä valmius lienee riittävä, sillä Suomella on naapurivaltioiden kanssa sopimukset, jotka velvoittavat ilmoittamaan mahdollisimman pian ydinonnettomuuksista, jotka voivat uhata Suomea. Suomen ydinvoimaloissa on turvajärjestelmiä, jotka viivästyttävät mahdollisessa onnettomuudessa tapahtuvia päästöjä.

Säteilyvaaraan varautuminen
Päivitetty
7.8.2015 klo 12:31