Sisältöjulkaisija

null Kuinka kaivoksessa muodostunut säteilevä jäte hävitetään?

Kuinka kaivoksessa muodostunut säteilevä jäte hävitetään?

13.8.2015 klo 11:15

Lietemäinen rikastusjäte käsitellään kemiallisesti vakaaseen muotoon ja kiinteytetään loppusijoitusta varten. Se voidaan loppusijoittaa tiivistettyyn kaivosonkaloon, erityisesti louhittuun maanalaiseen kalliotilaan tai maan pinnan läheiseen avolouhokseen tai muuhun kaivantoon. Tärkeätä on suunnitella loppusijoitustila niin, että jätteen ja virtaavan pohjaveden välinen vuorovaikutus on mahdollisemman pieni.

Kaivokset
Päivitetty
13.8.2015 klo 11:16