Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Korona muokkaa työtapoja mutta ei ole vaikuttanut Fennovoiman hankkeen valvonnan laatuun tai määrään

Korona muokkaa työtapoja mutta ei ole vaikuttanut Fennovoiman hankkeen valvonnan laatuun tai määrään

4.6.2020 klo 13:00
Tiedote

Säteilyturvakeskuksen työntekijät muuttivat maaliskuussa Helsingin Roihupellon toimitiloista tekemään töitä etäyhteyksien päästä. Sen jälkeen STUKin Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeessakin on opittu tekemään etätarkastuksia ja pitämään kokoukset etäkokouksina.

Kaavio Fennovoiman turvallisuusarvioinnin tilanteesta 30.4.2020

 

Projektipäällikkö Janne Nevalainen toteaa turvallisuusarvioinnin edenneen alkuvuonna kaiken kaikkiaan ripeämmin kuin vielä viime vuonna. Joulukuussa STUK sai arvioitavakseen ensimmäisen osan rakentamislupahakemukseen liittyvästä alustavasta turvallisuusselosteesta.

”Tämä ensimmäinen aineistopaketti saatiin käsiteltyä helmikuussa, joskin siihen vielä palataan, kunhan Fennovoima on sitä täydentänyt”, toteaa Janne Nevalainen.

Huhtikuun alussa Fennovoima toimitti STUKille alustavan turvallisuusselosteen toisen osan. Sitä koskevat päätökset valmistuvat vielä kesäkuun alussa.

Koronarajoitukset vaikuttavat Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvontaan  niin, että tarkastuksia, jotka normaalisti tehdään kasvokkain, on siirrytty tekemää etätarkastuksina. Asioiden käsittelyä ei kuitenkaan ole tarvinnut siirtää tai perua koronatilanteen takia.

Projektipäällikkö Janne Nevalaisen mukaan eniten pohdintaa ja suunnittelua tarvittiin STUKin ensimmäiseen kansainväliseen etätarkastukseen, jossa tarkastettiin laitostoimittaja RAOS Projektin toimintaa. Tarkastukseen osallistui STUKin asiantuntijoiden lisäksi laitostoimittajan ja pääsuunnittelijan asiantuntijoita Helsingistä, Pietarista ja Moskovasta.

”Tämäkin tarkastus onnistui hyvin”, Janne Nevalainen toteaa. ” Asiat, jotka piti tarkastuksessa käsitellä, käsiteltiin ja STUK sai tarvitsemansa tiedot ja pystyi tekemään omat päätöksensä.

Fennovoiman rakentamislupavaiheen valvontaan liittyvät työt ovat STUKissa suurimmaksi osaksi asiakirjojen käsittelyä. Tähän perustyöhön etätöihin siirtyminen ei ole tuonut muutoksia. STUK on käyttänyt tarkastuksissaan jo vuosia sähköistä asianhallintajärjestelmää ja muita tarkastuksia tukevia IT-järjestelmiä. Kokoukset on siirretty varsin joustavasti nettikokouksiksi.


Lisätietoja:
Hanhikivi 1, valvonnan kolmannesvuosiraportti

Projektipäällikkö Janne Nevalainen, puh. (09) 759 88 682
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

 

Teollisuuden Voima Oyj valmistautuu ottamaan käyttöön uuden ydinvoimalaitosyksikön, Olkiluoto 3:n, Eurajoen Olkiluodossa. Fennovoima Oy suunnittelee uuden ydinvoimalaitoksen, Hanhikivi 1:n, rakentamista Pyhäjoen Hanhikiveen. Posiva Oy rakentaa Eurajoen Olkiluodossa käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- loppusijoituslaitosta.

STUK valvoo hankkeita ja julkaisee kolmannesvuosittain raportit valvonnan edistymisestä. Kolmannesvuosiraportit löytyvät näiden linkkien takaa:
• Olkiluoto 3
• Hanhikivi 1
• Posiva

 

Ydinturvallisuus
Päivitetty
25.4.2022 klo 11:11