Sisältöjulkaisija

null Keneltä voin tarkistaa säteilysuojelukoulutukseni tiedot?

Keneltä voin tarkistaa säteilysuojelukoulutukseni tiedot?

13.8.2015 klo 12:04

Työnantajan on pidettävä yllä säteilyn käyttöön osallistuvien työntekijöidensä säteilysuojelukoulutusta koskevat tiedot työntekijäkohtaisesti niin, että säteilysuojelun täydennyskoulutus voidaan todeta vähintään viiden vuoden ajalta. Suoritetuista kursseista pitäisi olla tiedot myös koulutusta antaneella taholla.

Säteilyturvakeskuksella on rekisteri säteilytyöluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailusta vastaavien lääkäreiden hyväksynnän saaneista henkilöistä, joilla on oltava tietty pätevyyskoulutus.

Säteily työssä
Päivitetty
13.8.2015 klo 12:05