Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kansallinen ydinjätetutkimus kehittää suomalaista ydinjätehuollon osaamista

Kansallinen ydinjätetutkimus kehittää suomalaista ydinjätehuollon osaamista

7.4.2017 klo 09:00
Verkkouutinen

Finlandia-talossa 7.4 pidettävässä seminaarissa esitellään kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman saavutuksia ja pohditaan, miten kansallinen ydinjätetutkimus parhaiten tukee ydinenergian turvallista käyttöä Suomessa. Nelivuotinen tutkimusohjelma, KYT2018, alkoi vuoden 2015 alussa ja on nyt puolivälissä taivaltaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämän KYT2018-ohjelman hankkeiden ensisijaisena pyrkimyksenä on pitää yllä ja kehittää suomalaista ydinjätehuollon osaamista. Säteilyturvakeskus (STUK) on mukana ohjelman johtoryhmässä ja tutkimusta ohjaavissa ryhmissä. Ohjelman koordinoinnista vastaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Johtoryhmän puheenjohtaja, ylitarkastaja Jarkko Kyllönen STUKista korostaa tutkimusohjelman merkitystä. Kyllösen mukaan tutkimusohjelma tuottaa ydinjätehuollon osaamisen lisäksi myös luvanhaltijoista riippumatonta tutkimusta, jota voidaan hyödyntää erityisesti ydinjätteiden loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden arvioinnissa.

KYT2018 tuottaa tietoa ja asiantuntijoita

KYT2018-tutkimusohjelmalla ja sitä edeltäneillä julkisrahoitteisilla tutkimusohjelmilla on ollut merkittävä koulutusvaikutus tutkimuslaitosten ja viranomaisten lisäksi myös luvanhaltijoille eli ydinvoimayhtiöille. STUKin ja ydinvoimayhtiöiden palveluksessa on useita henkilöitä, jotka ovat kouluttautuneet ydinenergian käytön ja sen valvonnan asiantuntijatehtäviin julkisrahoitteisissa tutkimusohjelmissa. ”On tärkeää, että kykenemme ylläpitämään ja kehittämään ydinjätealan kansallista osaamista ja tutkimusta”, sanoo Jarkko Kyllönen.

KYT2018-tutkimusohjelmassa keskitytään erityisesti tutkimukseen, jolla on tarkoitus varmistaa, että viranomaisten saatavilla on riittävästi ja kattavasti ydinteknistä asiantuntemusta ydinjätehuollon erilaisten toteutustapojen ja menetelmien arviointiin. Ohjelmaan kuuluu kolme aihealuetta – ydinjätehuollon teknologiat, ydinjätehuollon pitkäaikaisturvallisuus sekä yhteiskunnallinen tutkimus. Vuodesta 2016 lähtien KYT2018-tutkimusohjelma on osallistunut myös VTT:n Ydinturvallisuustalon käyttöönoton rahoittamiseen. Ydinturvallisuustalo edistää ydinturvallisuuden lisäksi myös kansallista ydinjätetutkimusta.

Tutkimusohjelman aihealueet on kohdennettu suomalaisen ydinjätehuollon keskeisimpiin kysymyksiin, erityisesti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushanke on Suomessa edennyt valtioneuvoston vuonna 1983 asettamien aikataulutavoitteiden mukaisesti ja herättää myös jatkuvaa kansainvälistä kiinnostusta.

KYT2018-tutkimusohjelman tutkimus- ja infrastruktuurirahoitus valtion ydinjätehuoltorahastosta on ollut vuosina 2015–2016 yhteensä noin 4,87 miljoonaa euroa. Tänä aikana tutkimusohjelmaan osallistuvat tutkimuslaitokset ovat käyttäneet lisäksi omaa rahoitustaan  noin 1,7 miljoonaa euroa.

KYT2018-tutkimusohjelman puoliväliseminaari järjestetään 7.4.2017 Finlandiatalolla. Seminaari kerää yhteen noin 100 ydinjäteasiantuntijaa ja -tutkijaa. Seminaarissa esitellään tutkimushankkeen tärkeimpiä saavutuksia ja tieteellisiä tuloksia.

 

Lisätietoja:

KYT2018 kotisivu http://kyt2018.vtt.fi

Ylitarkastaja Jarkko Kyllönen STUK, puh. (09) 759 88 728
Erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. +358 29 506 0125
KYT2018-ohjelman koordinaattori  Kari Rasilainen, VTT, puh. +358 40 503 5246

Ydinturvallisuus
Päivitetty
12.4.2017 klo 15:24