Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kansainvälinen arviointi suosittaa Suomelle säteilyturvallisuusosaamisen varmistamista

Kansainvälinen arviointi suosittaa Suomelle säteilyturvallisuusosaamisen varmistamista

16.6.2015 klo 12:00
Tiedote

Kansainvälisen atomienergiajärjestön asiantuntijaryhmä antoi vertaisarvioinnissa Säteilyturvakeskukselle tunnustusta uskottavana ja jatkuvaan kehittymiseen pyrkivänä viranomaisena. Lainsäädännön tarkentaminen sekä säteilyturvallisuusosaamisen ylläpitäminen todettiin kehittämiskohteiksi.

Säteilyn ja ydinenergian käytön valvontaa ja sen kehittymistä Suomessa arvioitiin kesäkuun alussa kahdeksan päivän ajan. IRRS-arvioinnin seurannassa selvitettiin, miten Suomi on ottanut huomioon vuonna 2012 annetut suositukset.

Arvioitsijat totesivat, että STUK on vahvistanut valvontatoimintaansa ja edistynyt merkittävästi toteuttamalla annetuista 29 suosituksesta 26. Asiantuntijaryhmä piti alle kolmessa vuodessa tehtyä työtä merkittävänä saavutuksena ja totesi sen osoittavan Suomen vahvaa sitoutumista IAEA:n turvallisuusvaatimusten täytäntöönpanoon.

”Arvioinnin aikana saimme vahvistuksen STUKin kansainväliselle maineelle uskottavana viranomaisena, joka haluaa aidosti kehittyä ja kehittää. Suomen valtio on myös tehnyt merkittäviä parannuksia STUKin oikeudellisen riippumattomuuden edistämiseksi, joskin tärkeitä toimenpiteitä on vielä edessä”, toteaa arviointityötä johtanut Ranskan valvontaviranomaisen (ASN) komissaari Philippe Jamet.

Arviointiryhmä antoi kaksi uutta suositusta, joista toinen koskee säteilyturvallisuusosaamisen varmistamista Suomessa. Osaaminen on uhattuna, sillä budjettileikkausten seurauksena STUK on lopettanut suurimman osan säteilyturvallisuustutkimuksestaan. Ryhmä korosti valtion tuen tarvetta kansallisen säteilyturvallisuuden tutkimusohjelman ja -verkoston luomiselle, jotta korkeatasoista osaamista voidaan ylläpitää Suomessa jatkossa. Toinen uusista suosituksista otti kantaa ydinlaitosten käytöstä poistamista koskevan luvituksen selkeyttämiseen lainsäädännössä.

Riippumattoman aseman vahvistaminen edelleen tärkeää

Vaikka STUKin valtuuksia on viimeaikoina tehdyillä lakimuutoksilla lisätty, piti arviointiryhmä viranomaisen riippumattomuuden vahvistamista edelleen tärkeänä. “Viranomaistoiminnan parantamiseksi Suomen valtion tulisi edelleen vahvistaa STUKin asemaa valvontaviranomaisena siten, että se toimii erillisenä sellaisista toimijoista, joiden velvollisuudet tai pyrkimykset voisivat aiheettomasti vaikuttaa STUKin päätöksiin”, Greg Rzentkowski IAEA:n ydinlaitosten turvallisuusdivisioonan johtaja täsmentää.

Muita arviointiryhmän tunnistamia kehittämiskohteita ovat muun muassa STUKin johtamisjärjestelmän kehittäminen yhdenmukaisen toiminnan varmistamiseksi ydinenergian ja säteilyn käytön valvonnassa, ydinlaitosten ja kaivosten ympäristövalvonnan vastuiden selkeyttäminen STUKin ja luvanhaltijoiden välillä sekä valtionhallinnon viestinnän kehittäminen yhdenmukaisen kriisiviestinnän varmistamiseksi.

”Kehittymisen seuranta määräajoin on tärkeää. Ulkopuolisilla arvioinneilla varmistamme, että tarvittava kehitys tapahtuu ajallaan ja oikeaan suuntaan. Arviointiryhmän tulosten perusteella olemme tehneet Suomessa oikeita toimenpiteitä. Työ kuitenkin jatkuu”, toteaa Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana.

Mikä on IRRS-arviointi?

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA suorittaa valtioiden pyynnöstä IRRS-vertaisarviointeja (Integrated regulatory review service), joiden tarkoituksena on edistää kansallisen ydin- ja säteilyturvallisuusvalvonnan infrastruktuurin tehokkuutta. Arviointityötä tekee IAEA:n kokoama ryhmä, jossa työskentelee kokeneita ydin- ja säteilyturvallisuusasiantuntijoita. He tarkastelevat viranomaistyötä ja teknisiä sekä poliittisia tekijöitä verraten niitä IAEA:n asettamiin turvallisuusstandardeihin sekä muualla todettuihin hyviin käytäntöihin.

Varsinainen IRRS-arvointi pidettiin Suomessa 15.–26. lokakuuta 2012. Vuonna 2015 arvioitsijat suorittivat IRRS Follow up -mission 9.–16. kesäkuuta. Sen aikana tarkasteltiin Suomelle aiemmin annettujen suositusten ja ehdotusten toteutumista. Yhdeksänhenkistä arviointitiimiä johti Ranskan valvontaviranomaisen (ASN) komisaari Philippe Jamet. Muut asiantuntijat tulivat Tšekeistä, Etelä-Afrikasta, Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista, Isosta-Britanniasta ja IAEA:n henkilökunnasta.     

STUKin henkilökuntatapaamisten lisäksi tiimi haastatteli STUKin ydinturvallisuusneuvottelukunnan puheenjohtajaa sekä asiantuntijoita sosiaali- ja terveysministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä sisäasianministeriöstä. Työryhmän loppuraportti julkaistaan kolmen kuukauden kuluessa STUKin verkkosivuilla.

IAEA:n tiedote 16.6.2015: IAEA Mission Reviews Finnish Regulatory Framework for Nuclear Safety
STUKin tiedote 26.10.2012: Kansainvälinen arvio korostaa STUKin riippumattomuuden tärkeyttä

Lisätietoja:
Pääjohtaja Petteri Tiippana, puh. (09) 759 88 200
Kehityspäällikkö Kaisa Koskinen, puh. (09) 759 88 322
Viestintäpäällikkö Kaisa Raitio, puh. (09) 759 88 759

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:22