Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kaikki Suomen säteilyvalvontaverkon tiedot eivät päivity STUKin internetsivuille tällä hetkellä

Kaikki Suomen säteilyvalvontaverkon tiedot eivät päivity STUKin internetsivuille tällä hetkellä

3.3.2014 klo 12:00
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskuksen (STUK) internetsivujen Säteilytilanne tänään -palvelussa suuri osa Lapin läänin mittaustuloksista puuttuu. Paikalliset säteilyvalvonta-asemat toimivat, mutta mittaustulosten siirto on estynyt. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

STUKin Säteilytilanne tänään -sovelluksessa näytetään eri puolilla Suomea sijaitsevien ulkoisen säteilyn annosnopeusmittareiden tulokset tunnin keskiarvona. Tällä hetkellä Lapin läänin tulokset puuttuvat.

Säteilyvalvontaverkko käyttää tiedonsiirtoon viranomaisille tarkoitettua Virve-verkkoa, jota ylläpitää Suomen Erillisverkot Oy. Perjantaina 28.2. tuli Lapin läänin alueella olevaan Virve-verkon keskukseen vika, joka haittasi tiedonsiirtoa verkossa. Perjantaina vika saatiin hetkellisesti poistumaan, mutta vika uusiutui viikonlopun aikana.

Säteilyvalvonta-asemat toimivat edelleen paikallisesti, vain tietoliikenne on estynyt. Mikäli säteilyvalvonta-asema havaitsisi ilmoitusrajan ylittävän säteilytason, aiheutuisi siitä paikallisesti hälytys. Pelastusviranomaiset ilmoittaisivat hälytyksestä hätäkeskukseen ja STUKiin.

STUK ja Suomen Erillisverkot selvittävät parhaillaan vikaa. Vika ei koske Virven puhelinliikennettä, eikä näin ollen vaikuta muiden viranomaisten toimintaan.

Säteilytilanne tänään -sovellus STUKin internetsivuilla.

Lisätietoja:

Tietohallintopäällikkö Kaj Vesterbacka, puh. (09) 759 88 651

Päivitys klo 16.20:

Tietoliikenneyhteys on osittain saatu palautettua, ja osa Pohjois-Suomen asemien mittaustuloksista päivittyy jälleen STUKin internetsivuille normaalisti. Joidenkin asemien osalta vikaa edelleen korjataan.

Säteily ympäristössä
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:15