Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Joukko vapaaehtoisia saa koulutusta säteilymittauksiin

Joukko vapaaehtoisia saa koulutusta säteilymittauksiin

23.3.2018 klo 08:00
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK), Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja Huoltovarmuuskeskus (HVK) aloittivat yhteistyössä hankkeen, jossa rekrytoidaan, koulutetaan ja varustetaan vapaaehtoisista koostuva säteilymittausjoukkue. Joukkue vahvistaa Suomen säteilymittausvalmiutta tilanteessa, jossa tarvittaisiin runsaasti tietoa säteilystä ympäristössä turvallisuuden varmistamiseksi ja viranomaisten päätösten tueksi.

Säteilymittausjoukkueen ensimmäinen pilottikurssi järjestettiin 16.–18.3.2018. Joukkueen tehtävät soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi suojelualan koulutuksen saaneille reserviläisille sekä muille säteilysuojelun, säteilyn mittaamisen, radiokemian tai suojavarusteiden parissa kokemusta saaneille.

”Aikaisempi kokemus ei toki ole välttämätöntä. Näihinkin tehtäviin harjaannutaan opiskelun ja harjoittelun kautta”, sanoo toimistopäällikkö Jukka Sovijärvi STUKista.

Pilottikurssi jatkuu vielä huhtikuussa. Säteilymittausjoukkueen peruskoulutus käynnistetään syksyllä 2018 pilottikurssin kokemuksia hyödyntäen. Peruskoulutus toteutetaan avoimina ei-sotilaallisina MPK:n kursseina toiminnasta kiinnostuneille. Osallistujista muodostetaan vapaaehtoispohjalta toimiva joukkue, jolla on osaaminen säteilymittauksiin ja joka voisi toimia viranomaisten tukena säteilymittaustehtävissä. Säteilymittausjoukkueelle hankitaan monipuolinen ja moderni mittauskalusto.

Säteilyvaaratilanteessa STUK ylläpitää säteilytilannekuvaa ja antaa toimivaltaisille viranomaisille suosituksia väestön suojelutoimiksi. Suositukset perustuvat muun muassa ympäristön säteilymittauksiin, joita voivat viranomaisten tukena ja alaisuudessa tehdä tulevaisuudessa myös tehtäviin koulutetut vapaaehtoiset.

Yhteiskunnan toimintaedellytykset on turvattava myös säteilyvaaratilanteessa

Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on pieni, mutta koska onnettomuuden vaikutukset saattaisivat laaja-alaisina ja pitkäkestoisina koskettaa koko yhteiskuntaa, on niihin varauduttava. Vaaratilanteen voisi aiheuttaa esimerkiksi onnettomuus ydinlaitoksella Suomessa tai lähialueella tai se voi olla seurausta lainvastaisesta teosta.

Säteilyturvakeskuksen strateginen tavoite on, että yhteiskunnan toimintaedellytykset on turvattavana kaikissa mahdollisissa säteilyvaaratilanteissa.

Yhteiskunnan varautumista erilaisiin säteilyonnettomuuksiin ja häiriönsietokykyä onnettomuustilanteissa kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Syksyllä 2017 julkaistussa Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa säteilyvaaratilanteiden estäminen ja niihin varautuminen on yksi sisäisen turvallisuuden strateginen tehtävä.

Ensimmäiseen pilottikurssiviikonloppuun osallistui 20 innostunutta ja motivoitunutta kurssilaista. Kurssilla muun muassa tutustuttiin mittalaitteiden ominaisuuksiin ja käyttöön sekä suojavarusteiden oikeaan käyttöön.
Ensimmäiseen pilottikurssiviikonloppuun osallistui 20 innostunutta ja motivoitunutta kurssilaista. Kurssilla muun muassa tutustuttiin mittalaitteiden ominaisuuksiin ja käyttöön sekä suojavarusteiden oikeaan käyttöön. Kuva: Jukka Sovijärvi/STUK

Lisätietoja:

Toimistopäällikkö Jukka Sovijärvi, puh. (09) 759 88 519
Ylitarkastaja Petri Smolander, puh. (09) 759 88 449
Viestinnän asiantuntija Riikka Laitinen-Sorvari, puh. (09) 759 88 210

Linkit:

Lisätietoa MPK:n verkkosivuilla www.mpk.fi
STUKin strategia 2018–2022 (stuk.fi)
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia  (turvallisuuskomitea.fi)

Säteilyvaaraan varautuminen
Päivitetty
26.3.2018 klo 12:46