Sisältöjulkaisija

null Jäikö Tšernobyliin ydinjätteitä? Miten ne vaikuttavat läheiseen ympäristöön? Milloin ydinjätteet voidaan hakea pois?

Jäikö Tšernobyliin ydinjätteitä? Miten ne vaikuttavat läheiseen ympäristöön? Milloin ydinjätteet voidaan hakea pois?

13.8.2015 klo 12:55

Tšernobyliin jäi paljon vuoden 1986 onnettomuudesta aiheutuneita ydinjätteitä.

Tuhoutuneen nelosreaktorin voimakkaasti radioaktiivinen sydän levisi osin ympäristöön, mutta pääosa materiaalista jäi raunioituneen reaktorirakennuksen jäänteisiin.

Raunioiden päälle Neuvostoliiton hallitus rakennutti vielä samana vuonna sarkofagiksi kutsutun suojarakennuksen. Vaikeissa olosuhteissa, voimakkaan säteilyn alaisena rakennettua sarkofagia ei saatu ilmatiiviiksi eikä myöskään rakenteellisesti kovin kestäväksi.

Rakennuksen ulkopuolella pahimmin saastuneita rakenteita ja maata koottiin onnettomuuden jälkeen satoihin maahautoihin laitospaikan ympäristöön.

Ukrainan itsenäistyttyä 1990-luvun alussa aloitettiin kansainväliset yhteishankkeet Tšernobylin laitospaikan saattamiseksi pysyvästi turvalliseen tilaan. Tätä varten perustettiin Euroopan Jälleenrakennus- ja kehityspankin yhteyteen Tšernobylin suojarakennusrahasto, jota myös Suomen hallitus tukee. Rahaston päähanke on rakentaa sarkofagin päälle uusi ilmatiivis suojarakennus, josta radioaktiivisia aineita ei pääse vapautumaan ympäristöön ja jonka suojassa sarkofagi ja rauniot voidaan vähitellen purkaa ja pakata kuljettaviksi erikseen rakennettavaan loppusijoitustilaan. Näille tehtäville suunniteltu aikajänne on sata vuotta. Uuden suojarakennuksen on määrä valmistua vuonna 2017.

Uuden suojarakennuksen rakentamisen valmisteluna on pantu toimeen lukuisia pienempiä hankkeita. Rapautunutta sarkofagia on mm. vahvistettu sortumisen estämiseksi. Tšernobylin ydinvoimalaitoksen kolme muuta reaktoria on myös vuosien mittaan pysäytetty ja niiden purkamiseen liittyviä toimenpiteitä on menossa.

Tšernobylin voimalaitosta ympäröi säteilyarvojen perusteella määritelty suljettu suojavyöhyke, jonka säde on 30 kilometriä. Tilapäinen oleskelu tällä alueella ei ole vaarallista, mutta pysyvä asuminen tai maatalouden harjoittaminen ei ole sallittua. Säteilyä aiheuttavat reaktorin räjähtäessä ympäristön maaperään levinneet reaktorisydämen radioaktiiviset aineet. Aineiden poiskerääminen ei ole käytännössä mahdollista. Ympäristön säteilytaso pysyy poikkeuksellisen korkeana erityisesti muutaman kilometrin säteellä vielä tuhansia vuosia.

Luonnon eläimistöä ja kasvistoa jätteet eivät häiritse siinä määrin, että haittavaikutuksia olisi huomattu. Päinvastoin seudun alkuperäinen eläimistö on lisääntynyt ja monipuolistunut, kun ihmisten toiminta ei ole niille haitaksi.

Säteily ympäristössä
Päivitetty
13.8.2015 klo 12:57