Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ilmanäytteissä on havaittu pieniä määriä radioaktiivista jodia

Ilmanäytteissä on havaittu pieniä määriä radioaktiivista jodia

28.10.2016 klo 16:11
Verkkouutinen

Ilman radioaktiivisuuden valvonta-asemilta Rovaniemellä, Helsingissä ja Loviisassa 19.–25.10.2016 kerätyissä näytteissä on mitattu pieniä määriä radioaktiivista jodia (I-131). Mitatut  jodimäärät pystytään havaitsemaan vain hyvin herkissä laboratoriomittauksissa eikä niillä ei ole minkäänlaista vaikutusta ihmisten terveyteen. Havainnot poikkeavat kuitenkin normaalista, sillä radioaktiivista jodia ei esiinny luonnostaan ympäristössä. Suomen muiden valvonta-asemien mittaustulokset tältä ajanjaksolta valmistuvat myöhemmin.

Jodin alkuperästä ei ole tietoa, mutta Säteilyturvakeskus (STUK) pyrkii selvittämään sitä yhteistyössä naapurimaiden säteilyvalvontaviranomaisten kanssa. Viron viranomaisilta saadun tiedon mukaan radioaktiivista jodia on mitattu myös näytteistä, jotka on kerätty Tallinnan ja Narvan läheltä. Myös Virossa mitatut jodimäärät ovat hyvin pieniä.

Norjan säteilyturvallisuusviranomainen NRPA kertoi tämän viikon alussa, että Etelä-Norjassa, Haldenin kaupungissa olevassa tutkimusreaktorissa tapahtui pieni radioaktiivisten aineiden vuoto.  Nyt Suomessa ja Virossa havaittu jodi suurella varmuudella ei ole Haldenista peräisin, sillä ilmavirtaukset keräysjaksolla eivät ole tulleet Norjasta päin.

STUK valvoo ilman radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia

STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuutta kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Kerääjissä olevien pumppujen avulla ilmassa olevat hiukkaset kerätään lasikuitusuodattimelle ja suodattimet analysoidaan laboratoriossa. Menetelmällä havaitaan erittäin pienet muutokset säteilytilanteessa.

Lisäksi STUK valvoo ulkoista säteilyä Suomessa automaattisella säteilyvalvontaverkolla, johon kuuluu 255 mittausasemaa. Mittausasema hälyttää välittömästi, jos säteilytaso kohoaa normaalista taustasäteilystä, joka on 0,05–0,3 mikrosievertiä tunnissa. Ulkoisen säteilyn normaali vaihtelu on suurempaa kuin mitä aiheutuu nyt mitatusta jodipitoisuudesta. Tästä syystä valvontaverkko ei havaitse pitoisuuksia, joita nyt on laboratoriossa mitattu ulkoilmasta.

Lisätietoja:

Johtaja Tarja K. Ikäheimonen, puh. (09) 759 88 596
Tiedottaja Riikka Laitinen-Sorvari, puh. (09) 759 88 210

Verkkouutisen päivitys 31.10.2016 klo 15.00

Jodia havaittiin myös Kuopion ja Kajaanin valvonta-asemilla

Maanantaina 31.10. valmistuneissa mittauksissa havaittiin, että Rovaniemen, Helsingin ja Loviisan lisäksi pieniä määriä jodi-131:tä oli myös Kuopion ja Kajaanin valvonta-asemilta 17.–24.10. kerätyissä näytteissä. Määrät ovat suurusluokaltaan samanlaisia kuin aiemmin kerrotut eli hyvin pieniä, vain hyvin tarkoissa mittauksissa havaittavia.

Ivalon ja Sodankylän näytteissä ei radioaktiivista jodia ollut. Imatran, Kotkan ja Olkiluodon näytteiden tulokset valmistuvat myöhemmin. Tulokset julkaistaan STUKin internetsivuilla. Sivulta löytyy myös lisää tietoa ulkoilman radioaktiivisten aineiden valvonnasta. 

Becquerel on aktiivisuuden yksikkö

Becquerel (Bq) kertoo radioaktiivisessa aineessa aikayksikössä hajoavien atomien lukumäärän. Radioaktiivisen aineen aktiivisuus on 1 Bq silloin, kun ainemäärässä hajoaa keskimäärin yksi atomi sekunnissa.

Nyt on mitatut jodimäärät ovat muutama miljoonasosabecquerelia kuutiometrissä ilmaa.

Määrää voisi verrata vaikka siihen, että aikuisessa ihmisessä on luonnostaan radioaktiivista kaliumia (K-40) sen verran, että sen aktiivisuus on noin 4000 becquereliä. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisessä tapahtuu vuorokauden aikana yli 300 miljoonaa kaliumytimen hajoamista. Nyt mitatuissa pitoisuuksissa yhdessä kuutiometrissä ilmaa tapahtuu vuorokaudessa alle yksi jodiytimen hajoaminen.

Säteily ympäristössä
Päivitetty
31.10.2016 klo 15:10