Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ilmanäytteissä havaittu pieniä määriä radioaktiivista jodia

Ilmanäytteissä havaittu pieniä määriä radioaktiivista jodia

23.3.2015 klo 10:00
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) on havainnut Helsingin, Kuopion ja Eurajoen ilman radioaktiivisuuden valvonta-asemilta 16.–19.3. kerätyistä aerosolinäytteistä pieniä määriä radioaktiivista jodia (I-131). Mitatut jodimäärät olivat suuruusluokaltaan muutama miljoonasosabecquereliä kuutiometrissä ilmaa. Määrät ovat niin pieniä, ettei niillä ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Suomen muiden valvonta-asemien mittaustulokset tältä ajanjaksolta valmistuvat myöhemmin tällä viikolla.

Ruotsin säteilyturvaviranomainen on vahvistanut tehneensä samansuuruisia havaintoja jodipitoisuuksista. STUK jatkaa jodin alkuperän selvittämistä muun muassa olemalla yhteydessä naapurimaiden säteilyvalvontaviranomaisiin, ja kertoo lisätietoja heti niitä saadessaan.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ilmavirtaukset näytteiden keräysjakson aikana ovat suuntautuneet Etelä- Suomeen pääosin etelän ja idän väliltä.

Vastaavantyyppinen havainto tehtiin viimeksi tammikuussa 2012, jolloin jodi oli peräisin budapestiläisestä radioisotooppeja käsittelevästä laitoksesta.

STUK valvoo ilman radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia

STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuutta kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Kerääjissä olevien pumppujen avulla ilmassa olevat hiukkaset kerätään lasikuitusuodattimelle ja suodattimet analysoidaan laboratoriossa. Menetelmällä havaitaan erittäin pienet muutokset säteilytilanteessa.

Lisäksi STUK valvoo ulkoista säteilyä Suomessa automaattisella säteilyvalvontaverkolla, johon kuuluu 255 mittausasemaa. Mittausasema hälyttää välittömästi, jos säteilytaso kohoaa normaalista taustasäteilystä, joka on 0,05–0,3 mikrosievertiä tunnissa. Ulkoisen säteilyn normaali vaihtelu on suurempaa kuin mitä aiheutuu nyt mitatusta jodipitoisuudesta. Tästä syystä valvontaverkko ei havaitse pitoisuuksia, joita nyt on mitattu ulkoilmasta.

Lisätietoja ulkoilman radioaktiivisten aineiden valvonnasta sekä ulkoilman radioaktiivisten aineiden mittaustulokset löytyvät STUKin internetsivuilta.

Lisätietoja:
Johtaja Tarja K. Ikäheimonen, puh. (09) 759 88 596
Tiedottaja Riikka Laitinen-Sorvari, puh. (09) 759 88 210

 

Päivitys verkkouutiseen 30.3.2015

Myös Kotkan, Kajaanin ja Rovaniemen ilman radioaktiivisuuden valvonta-asemilta 16.3.–23.3.2015 kerätyistä näytteistä havaittiin pieni määrä radioaktiivista jodia. Määrät ovat niin pieniä, ettei niillä ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Ulkoilman radioaktiivisten aineiden mittaustulokset

Säteily ympäristössä
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:49