Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ilmanäytteessä havaittu pieniä määriä keinotekoisia radioaktiivisia aineita

Ilmanäytteessä havaittu pieniä määriä keinotekoisia radioaktiivisia aineita

19.5.2015 klo 15:00
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) on havainnut Kotkan ilman radioaktiivisuuden valvonta-asemalta 4.–11.5. kerätystä aerosolinäytteestä pieniä määriä keinotekoisia radioaktiivisia aineita. Lisäksi samaan aikaan Sodankylästä kerätystä ilmanäytteestä on havaittu jodi-131:a. Myös Norjan säteilyturvaviranomainen on vahvistanut tehneensä havaintoja pienistä jodipitoisuuksista.

Havaitut radioaktiiviset aineet ovat koboltti-60, niobium-95 ja cesium-134. Mitatut määrät olivat suuruusluokaltaan alle miljoonasosabecquereliä kuutiometrissä ilmaa. Määrät ovat niin pieniä, ettei niillä ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Suomen muiden valvonta-asemien mittaustulokset tältä ajanjaksolta valmistuvat myöhemmin. Kotkan ja Sodankylän havainnot eivät välttämättä liity samaan päästölähteeseen.

STUK jatkaa näiden keinotekoisten radioaktiivisten aineiden alkuperän selvittämistä, ja kertoo lisätietoja heti niitä saadessaan. STUK on yhteydessä naapurimaiden säteilyvalvontaviranomaisiin. Ilmatieteen laitoksen mukaan ilmavirtaukset näytteiden keräysjakson aikana ovat suuntautuneet sekä Etelä- ja Pohjois- Suomeen usealta eri ilmansuunnalta.

STUK valvoo ilman radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia

STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuutta kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Kerääjissä olevien pumppujen avulla ilmassa olevat hiukkaset kerätään lasikuitusuodattimelle ja suodattimet analysoidaan laboratoriossa. Menetelmällä havaitaan erittäin pienet muutokset säteilytilanteessa.

Lisäksi STUK valvoo ulkoista säteilyä Suomessa automaattisella säteilyvalvontaverkolla, johon kuuluu 255 mittausasemaa. Mittausasema hälyttää välittömästi, jos säteilytaso kohoaa normaalista taustasäteilystä, joka on 0,05–0,3 mikrosievertiä tunnissa. Ulkoisen säteilyn normaali vaihtelu on suurempaa kuin mitä aiheutuu nyt mitatusta jodipitoisuudesta. Tästä syystä valvontaverkko ei havaitse pitoisuuksia, joita nyt on mitattu ulkoilmasta.

Lisätietoja ulkoilman radioaktiivisten aineiden valvonnasta sekä ulkoilman radioaktiivisten aineiden mittaustulokset löytyvät STUKin internetsivuilta.


Lisätietoja:
Tarkastaja Jani Turunen, puh. (09) 759 88 440
Tiedottaja Riikka Laitinen-Sorvari, puh. (09) 759 88 210

Säteily ympäristössä
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:51