Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Huomio röntgentutkimusten oikeutukseen – nyt on aika toimia!

Huomio röntgentutkimusten oikeutukseen – nyt on aika toimia!

7.11.2016 klo 13:29
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) käynnistää tällä viikolla kampanjan, jonka aikana se kiinnittää röntgentoiminnan tarkastuksillaan erityishuomiota oikeutusperiaatteen toteutumiseen. Vastaavansisältöisiä tarkastuksia tehdään samanaikaisesti 18 maassa ympäri Eurooppaa. Action Week -tarkastuskampanjan on lanseerannut Euroopan kansallisten radiologisen säteilysuojelun viranomaisten yhteenliittymä HERCA. Kampanjan tarkoituksena on löytää uusia toimintatapoja, joilla voidaan parantaa potilaiden säteilyturvallisuutta.

Oikeutusperiaatteen mukaan jokaisen lääketieteellisen kuvantamistoimenpiteen terveyshyötyjen tulee olla suuremmat kuin säteilyaltistuksen mahdollisten haittojen. Edistääkseen oikeutusperiaatteen toteutumista käytännön työssä Säteilyturvakeskus keskittyy tammikuun loppuun saakka tarkastuksillaan normaalin tarkastusprotokollan lisäksi erityisesti oikeutusarviointiin.

Oikeutustarkastuksissa arvioidaan, kuinka tarkasti lähetteiden laatijat, kuvauksista vastaavat lääkärit, röntgenhoitajat ja muu henkilökunta noudattavat oikeutuksen varmistavia toimintatapoja. Ovatko lähetteet riittävän hyvälaatuisia? Ovatko työntekijät selvillä oikeutukseen liittyvistä periaatteista ja omista vastuistaan? Onko ohjeistus säteilyn käyttöpaikalla riittävää? Tarkistaako kukaan, onko pyydetty toimenpide tarkoituksenmukaisin vaihtoehto ja onko potilaalle tehty samankaltaisia kuvantamistoimenpiteitä äskettäin?

Action Week -tarkastuskampanjan tulosraportti julkaistaan HERCAn internetsivustolla. HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities) toivoo, että oikeutusarvioinnin kehittäminen paitsi parantaa säteilysuojelua, myös osaltaan edistää jäsenmaidensa terveydenhuoltoa yleisestikin.

Yhteispohjoismainen lausunto: uudet lääketieteelliset menetelmät oikeutusarviointiin

Pohjoismaiset säteilyturvallisuusviranomaiset ovat myös julkaisseet yhteisen lausunnon lääketieteellisten säteilyä hyödyntävien menetelmien oikeutusarvioinnista. EU:n vuonna 2013 voimaan tullut säteilysuojeludirektiivi (BSS) korostaa, että uusien, ionisoivaa säteilyä hyödyntävien lääketieteellisten menetelmien oikeutus tulee arvioida, ennen kuin menetelmät voidaan ottaa yleisesti käyttöön. Pohjoismaiset viranomaiset suosittelevat lausunnossaan, että tällainen oikeutusarviointi tehtäisiin samassa yhteydessä muun riskiarvioinnin kanssa. Yhdistämällä oikeutusarviointi yleiseen riski-hyötysuhteen arviointiin varmistetaan, että säteilyhaitta huomioidaan osana uuteen menetelmään liittyvää kokonaisriskiä.

Lisätietoja

Toimistopäällikkö Teemu Siiskonen, puh. (09) 759 88 318
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

HERCAn tiedote 7.11.2016:
HERCA launches a European inspection campaign to assess patient radiation protection in diagnostic radiology

Pohjoismainen yhteislausunto:
Nordic position statement on justification of new types of practices involving medical exposure

Säteily terveydenhuollossa