Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hitunen radioaktiivista hopeaa Kotkan ilmassa

Hitunen radioaktiivista hopeaa Kotkan ilmassa

8.9.2020 klo 13:00
Tiedote

Säteilyturvakeskus havaitsi elokuussa pienen määrän radioaktiivista hopeaa (Ag-110m) Kotkan ulkoilman radioaktiivisuuspitoisuuden valvonta-asemalla. STUKin hiukkaskerääjän suodattimeen tarttuneen hopean aktiivisuus oli juuri ja juuri herkillä mittauksilla havaittavissa.

Suodattimen mittauksen perusteella määritetty hopean keskimääräinen aktiivisuuspitoisuus ilmassa oli 0.2 mikrobecquerelia kuutiometrissä. Mittaukset ovat hyvin tarkkoja ja havaitulla pitoisuudella ei ole minkäänlaista merkitystä ihmisten turvallisuudelle tai ympäristölle. Näin pieniä pitoisuuksia ei esimerkiksi voida havaita STUKin automaattisen ulkoisen säteilyn valvontaverkon mittaustuloksissa.
 
STUKin tarkastaja Tero Karhunen toteaa, että Kotkan löydös sopii ajallisesti yhteen Loviisan ydinvoimalaitoksen kakkosyksikön vuosihuollon kanssa. Voimalaitoksen huoltotöiden yhteydessä voi vapautua ilmaan pieniä määriä radioaktiivisia aineita, myös radioaktiivista hopeaa.

Loviisan ydinvoimalaitoksen kakkosyksikön vuosihuolto alkoi elokuun toisena päivänä ja päättyi elokuun 28. Parhaillaan voimalaitosyhtiö tekee vuosihuoltoa laitoksen ykkösyksikössä. Ydinvoimayhtiö vastaa huollosta ja sen turvallisuudesta. STUK valvoo, että työt tehdään vaatimusten mukaisesti. Huollossa ei ole tapahtunut mitään ympäristön säteilytilanteeseen vaikuttavaa tai ihmisten säteilyturvallisuutta vaarantavaa.

Lisätietoja:
Tarkastaja Tero Karhunen p. 09 759 88 612
STUKin Mediapalvelu p. 010 850 4761

STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuutta kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa: Helsingissä, Imatralla, Ivalossa, Kajaanissa, Kotkassa, Kuopiossa, Rovaniemellä ja Sodankylässä.  Valvonta-asemien kerääjät imevät suuria määriä ilmaa radioaktiiviset hiukkaset pidättävien suodattimien läpi. Suodattimiin kertyneet radioaktiiviset aineet mitataan laboratoriossa. Menetelmällä voidaan havaita erittäin vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita.  Lisätietoa ilman radioaktiivisuuden mittaamisesta sekä mittaustulokset löytyvät STUKin Ulkoilman radioaktiiviset aineet -sivulta.
Ulkoista säteilyä STUK valvoo automaattisella 260 mittausaseman säteilyvalvontaverkolla. Mittausasemat hälyttävät välittömästi, jos säteilytaso kohoaa normaalista taustasäteilystä, joka on 0,05–0,3 mikrosievertiä tunnissa. Valvontaverkon mittaustulokset löytyvät STUKin Säteilytilanne tänään -sivulta.

 

Säteily ympäristössä
Päivitetty
8.9.2020 klo 13:10