Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Helsingistä Eurajoelle romun seassa päätynyt säteilylähde pysyi suojuksensa sisällä eikä aiheuttanut vaaraa

Helsingistä Eurajoelle romun seassa päätynyt säteilylähde pysyi suojuksensa sisällä eikä aiheuttanut vaaraa

28.11.2018 klo 11:28
Verkkouutinen

Eurajoella marraskuun yhdeksäntenä päivänä romumetallin seasta löytynyt säteilylähde ei ole aiheuttanut ihmisille tai ympäristölle vaaraa. Säteilylähde on ollut Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) käytössä. SYKE on toimittanut STUKille raportin tapahtumasta ja säteilylähteen käsittelystä eikä STUK edellytä asian johdosta enää jatkotoimia.

Vastaisuudessa tällaisilta tilanteilta pitää kuitenkin välttyä, toteaa STUKin Säteilytoiminnan valvonta –osaston johtaja Tommi Toivonen. ”Nyt löytynyt säteilylähde on peräisin 1970-luvulta. Käytännöt muun muassa säteilylähteiden kirjanpidossa ja lähteiden hävittämisessä ovat nykyään huomattavasti parempia. Se ei tietenkään tarkoita sitä, ettei näitä käytäntöjä voitaisi edelleenkin parantaa.”

Tommi Toivonen muistuttaa, että vastuu säteilylähteiden turvallisesta käytöstä, säilyttämisestä ja hävittämisestä on aina turvallisuusluvan haltijalla. STUKin tehtävä on valvoa säteilylain ja sen perusteella annettujen määräysten noudattamista.

Virhe kirjanpidossa

Säteilylähde päätyi Eurajoelle metallikierrätykseen koska  lähteen sisältävän laitteen valmistusnumero oli SYKEssä sekoittunut toisen poistettavan laitteen valmistusnumeroon. Tätä toista laitetta ei oltu koskaan turvallisuuslupaan lisätty.

Säteilylähdettä säilytettiin SYKEn varastossa ennen romujen joukkoon joutumista. Vaikka SYKEssä on oletettu, että laitteen suojuksen sisällä ei ole enää säteilylähdettä, kukaan ei ole saanut siitä haitallista säteilyannosta. Myöskään romujen lastauksessa ja kuljetuksessa kukaan ei joutunut tapahtuman takia vaaraan.

Suomen ympäristökeskuksella on ollut käytössään useita säteilylähteitä erilaisissa tutkimuslaitteissa. Lähteiden käytölle se on tarvinnut STUKin myöntämän turvallisuusluvan ja kaikki säteilylähteet on pitänyt ilmoittaa STUKille. SYKE on lopettanut säteilylähteiden käytön ja joulukuussa 2015 STUK lakkautti SYKEn turvallisuusluvan. Sitä ennen SYKE ilmoitti, että kaikki sen hallussa olleet säteilylähteet oli toimitettu loppukäsittelyyn.

 

STUK on julkaissut Varo säteilylähteitä metallinkierrätyksessä -julisteen ja -esitteen, joissa annetaan ohjeita tilanteisiin, kun säteilylähde löydetään metallinkierrätyksessä.

Juliste
 

 

Lisätietoja:
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Säteily työssä, Säteilyvaaraan varautuminen
Päivitetty
28.11.2018 klo 12:08