Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Helsingissä kerätyssä ilmanäytteessä pieni määrä radioaktiivista ainetta

Helsingissä kerätyssä ilmanäytteessä pieni määrä radioaktiivista ainetta

3.10.2017 klo 15:11
Verkkouutinen


Säteilyturvakeskuksen (STUK) Helsingin valvonta-asemalta 28.9.–3.10. kerätyssä ilmanäytteessä oli rutenium-alkuaineen radioaktiivista isotooppia (Ru-106). Helsingissä mitattu radioaktiivisen ruteniumin pitoisuus oli 80 mikrobecquerellia kuutiometrissä ilmaa. Määrä on niin pieni, että sillä ei ole merkitystä ympäristön tai ihmisten turvallisuudelle.

Radioaktiivisen ruteniumin alkuperästä ei tällä hetkellä ole tietoa. Se on metallinen aine, jota käytetään esimerkiksi ihosyöpien ja silmän syöpien hoitoon.

Radioaktiivista ruteniumia on syys- ja lokakuun vaihteessa havaittu eri Euroopan maissa kerätyistä ilmanäytteistä. Myös Norjan ja Ruotsin säteilyturvaviranomaiset ovat kertovat, että niiden ilmanäytteissä on mitattu samaa ainetta.

Helsingin lisäksi STUK valvoo ilman radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia seitsemällä muulla paikkakunnalla. Muiden valvonta-asemien mittaustulokset valmistuvat myöhemmin. Menetelmällä havaitaan erittäin pienet muutokset säteilytilanteessa.

STUK valvoo ilman radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia

STUK valvoo ulkoista säteilyä Suomessa paitsi ilmankerääjien keräämistä näytteistä myös automaattisella säteilyvalvontaverkolla, johon kuuluu 255 mittausasemaa. Mittausasema hälyttää välittömästi, jos säteilytaso kohoaa normaalista taustasäteilystä, joka on 0,05–0,3 mikrosievertiä tunnissa. Ulkoisen säteilyn normaali vaihtelu on suurempaa kuin mitä aiheutuu nyt ilmanäytteestä mitatusta aktiivisuuspitoisuudesta.
Tästä syystä valvontaverkko ei havaitse pitoisuuksia, joita nyt on mitattu ulkoilmasta.

Lisätietoja ulkoilman radioaktiivisten aineiden valvonnasta sekä ulkoilman radioaktiivisten aineiden mittaustulokset löytyvät STUKin internetsivuilta. Ilmassa oleva ruteniumin, Ru-106, paljastaa mittauksissa sen radioaktiivisessa hajoamisessa syntyvä tytärnuklidi Rh-106, rodium.

 

Lisätietoja:

Laboratorionjohtaja Maarit Muikku, puh. (09) 759 88 509

Säteily ympäristössä