Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Helsingissä etsittiin suomalaisen kulttuurin erityispiirteiden vaikutuksia turvallisuuskulttuuriin

Helsingissä etsittiin suomalaisen kulttuurin erityispiirteiden vaikutuksia turvallisuuskulttuuriin

8.3.2019 klo 13:58
Tiedote

STUK järjesti 6.–7. maaliskuuta yhdessä OECD:n ydinenergiajärjestön NEA:n ja ydinvoiman käyttäjien kansainvälisen järjestön WANOn kanssa seminaarin, jossa pohdittiin Suomen kansallisen kulttuurin vaikutuksia turvallisuuskulttuuriin. STUKin lisäksi seminaariin osallistuivat myös kotimaiset ydinvoimayhtiöt.

”Hyvä turvallisuuskulttuuri on tärkeä osa ydinenergian käytön turvallisuutta. Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus kahdeksan vuotta sitten antoi viitteitä siitä, että kansallisen kulttuurin ominaisuudet voivat vaikuttaa ydinturvallisuuteen. Siksi on tärkeää keskustella ja ymmärtää mitkä suomalaisen kulttuurin piirteet voivat vaikuttaa turvallisuuskulttuuriin. Oli mukava havaita, että laitostoimijat Suomessa näkevät asian tärkeyden ja osallistuivat tilaisuuteen aktiivisesti”, kertoo STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana.

Ryhmäkuva seminaariin osallistujista

Kaksipäiväisessä seminaarissa osallistujat keskustelivat esimerkiksi johtamisen, päätöksenteon ja viestinnän kulttuurisidonnaisista piirteistä.

Tilaisuus perustui OECD:n ydinenergiajärjestö NEA:n kehittämään malliin, jossa asiantuntijat arvioivat roolipelin ja näyteltyjen tilanteiden kautta omia kulttuurisia erityispiirteitä ja niiden mahdollisia vaikutuksia turvallisuuskulttuuriin. Keskustelujen johtopäätöksistä julkaistaan raportti myöhemmin tänä vuonna. Ensimmäinen vastaava tapahtuma järjestettiin viime vuonna Ruotsissa.

”Kokemus on osoittanut, että ydinturvallisuus voidaan taata vain jos ihmiset ja organisaatiot toimivat asianmukaisesti”, totesi seminaariin osallistunut OECD:n ydinenergiajärjestön yhdysvaltalainen pääjohtaja William D. Magwood. ”Ydinturvallisuudessa on kyse sekä inhimillisistä että teknisistä asioista. Olemme keskustelleet turvallisuuskulttuurista monipuolisesti, ja myöhemmin julkaistava raportti tuo havaintomme koko suomalaisen ydinenergiayhteisön käyttöön”, hän jatkaa.   

”WANOlle on tärkeää tukea foorumia jossa teollisuuden toimijat ja viranomaiset kohtaavat laadukkaan turvallisuuskulttuurikeskustelun merkeissä. Teollisuus on sitä vahvempi, mitä paremmin se tunnistaa turvallisuutta koskevaan päätöksentekoon liittyvät kansalliset ja organisatoriset taustatekijät”, totesi WANO:n toimitusjohtaja Peter Prozesky.

Tilaisuuteen osallistui 60 suomalaista ydinenergia-alan asiantuntijaa eri organisaatioista. Tilaisuutta seurasi myös joukko kansainvälisiä tarkkailijoita, jotka tulivat eri maiden voimayhtiöistä ja viranomaisista sekä kansainvälisistä organisaatioista.

Lisätietoja

johtaja Kirsi Alm-Lytz, puh. (09) 759 88 663
etunimi.sukunimi@stuk.fi
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Stuk.fi: www.stuk.fi
Twitter: www.twitter.com/STUK_FI  
Facebook: www.facebook.com/sateilyturvakeskus

OECD NEA: www.oecd-nea.org/
WANO: www.wano.info/

Ydinturvallisuus