Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Helsingin ilmanäytteessä havaittu pieniä määriä keinotekoisia radioaktiivisia aineita

Helsingin ilmanäytteessä havaittu pieniä määriä keinotekoisia radioaktiivisia aineita

13.10.2015 klo 14:29
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) on havainnut Helsingin radioaktiivisuuden valvonta-asemalta kerätystä ilmanäytteestä pieniä määriä keinotekoisia radioaktiivisia aineita: mangaania, kobolttia ja cesiumia (Mn-54, Co-60, Cs-134, Cs-137). Määrät ovat niin pieniä, ettei niillä ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Ne ovat noin miljardisosa sellaisista pitoisuuksista, jotka aiheuttaisivat tarpeen ihmisten suojautumiseen.

Helsingin näyte kerättiin 5.–6.10. ja näytteen analyysi valmistui 12.10. Suomen muilla valvonta-asemilla ei poikkeavia havaintoja ole tehty. Osa muiden asemien mittauksista valmistuu myöhemmin.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ilmavirtaukset näytteen keräysjakson aikana ovat suuntautuneet Etelä-Suomeen pohjoisesta ja koillisesta. Tämän tiedon perusteella ei kuitenkaan voida päätellä, missä ja milloin nyt havaitut keinotekoiset radioaktiiviset aineet ovat alun perin päässeet ilmaan. STUK jatkaa aineiden alkuperän selvittämistä muun muassa olemalla yhteydessä naapurimaiden säteilyvalvontaviranomaisiin, ja kertoo lisätietoja heti, mikäli niitä on saatavilla.

STUK valvoo ilman radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia

STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuutta kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Kerääjissä olevien pumppujen avulla ilmassa olevat hiukkaset kerätään lasikuitusuodattimelle ja suodattimet analysoidaan laboratoriossa. Menetelmällä havaitaan erittäin pienet muutokset säteilytilanteessa.

Lisäksi STUK valvoo ulkoista säteilyä Suomessa automaattisella säteilyvalvontaverkolla, johon kuuluu 255 mittausasemaa. Mittausasema hälyttää välittömästi, jos säteilytaso kohoaa normaalista taustasäteilystä, joka on 0,05–0,3 mikrosievertiä tunnissa. Nyt ilmankerääjissä havaitut pitoisuudet ovat niin pieniä, etteivät ne näy normaalin ulkoisen taustasäteilytason pienenäkään nousuna eikä valvontaverkko tästä syystä niitä havaitse.

21.10.2015
Poikkeavan havainnon alkuperä jäi epäselväksi

STUK on nyt mitannut ja analysoinut kaikkien valvonta-asemien näytteet kyseiseltä keräysjaksolta. Muista kuin Helsingin näytteestä ei löytynyt mitään poikkeavaa. Havaintoja ei tehty myöskään naapurimaissa. Helsingissä havaittujen aineiden alkuperä jäi epäselväksi.

Lisätietoja ulkoilman radioaktiivisten aineiden valvonnasta sekä ulkoilman radioaktiivisten aineiden mittaustulokset löytyvät STUKin internetsivuilta.


Lisätietoja

Johtaja Tarja K. Ikäheimonen, puh. (09) 759 88 596
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Säteily ympäristössä
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:46