Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Fukushiman ympäristön radioaktiivisuus keväällä 2015

Fukushiman ympäristön radioaktiivisuus keväällä 2015

11.3.2015 klo 10:00
Verkkouutinen

Vaikka Fukushiman ydinvoimalaitoksesta peräisin olevien radioaktiivisten aineiden siivoaminen ympäristöstä on edennyt viime aikoina huomattavasti, alueella riittää vielä paljon tehtävää.

Asian tilan totesi myös Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n kokoama 15-henkinen asiantuntijaryhmä. Ryhmä vieraili Japanin hallituksen kutsumana saastuneella alueella viimeksi helmikuun puolivälissä. Sen tehtävänä on arvioida alueen siivoamiseksi ja tuhoutuneen voimalaitoksen purkamiseksi tehtyjä suunnitelmia.

Kyseessä oli ryhmän kolmas vierailu. Edelliset se teki vuonna 2013, ensimmäisen maaliskuussa ja toisen ja marras- joulukuussa.

Ryhmän tuoreen arvion mukaan tilanne onnettomuusalueella on parantunut vuoden 2013 jälkeen. Saastuneiden vesien käsittelyjärjestelmiä on myös parannettu ja käsittelykapasiteettia on lisätty. Saastuneita vesiä varten on rakennettu lisää varastotankkeja. Ylärinteestä merta kohti virtaavia vesiä johdetaan laitosalueen ohi, jolloin mereen valuvat vedet säilyvät mahdollisimman puhtaina.

Ongelmia kuitenkin riittää ratkaistaviksi. Saastunutta vettä kertyy yhä lisää ja se ongelma pitää ratkaista pysyvästi lähitulevaisuudessa. Huomattavasti kauemmin kestää tuhoutuneiden ja sulaneiden reaktorisydämien aiheuttama ongelma. Korkea-aktiivisen jätteen poistaminen reaktoreista on hyvin vaikeaa. Työhön päästäneen vasta vuosikymmenen tai kahden kuluttua.

Tilannetta laitosalueella helpottaa se, että voimalaitoksen nelosyksikön polttoainesauvat on saatu turvallisesti talteen tuhoutuneen reaktorin varastoaltaasta. Nelosreaktori oli onnettomuuden aikaan huollettavana, joten polttoaine ei ollut reaktorissa vaan varastoaltaassa.

Meri

Japanin säteily- ja ydinturvallisuusviranomaisen (NRA) mukaan lokakuusta 2014 tammikuuhun 2015 tehdyt mittaukset osoittavat, että radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ovat alle säännösrajojen merialueella onnettomuuslaitoksen edustalla. Pitoisuuksissa ei myöskään ole ollut huomattavia muutoksia vaan tilanne on ollut tältä osin vakaa. Myöskään pohjan sedimenttien radioaktiivisuudessa ei viime kuukausina ole ollut NRA:n mukaan muutoksia.

Laitosalueella satama-altaassa ja sinne johtavissa kanavissa sen sijaan mitataan yhä kohonneita radioaktiivisuuspitoisuuksia.

Ilma

Ilmanäytteet ja pölynäytteet laitosalueen ulkopuolella kertovat, että laitosalueelta ei ole viime aikoina enää levinnyt merkittävässä määrin radioaktiivisuutta ympäristöön.

Maa

Onnettomuuslaitoksen ympäristöä on siivottu radioaktiivisista aineista kuorimalla saastunutta maata ja rakenteista syrjään. Saastuneiden massojen lopulliselle käsittelylle ei vielä ole suunnitelmaa. Massat aiotaankin varastoida välivarastoon pitkäksi ajaksi. Varastolle on osoitettu paikka ja varastointi on alkamassa maaliskuussa. Suunnitelmien mukaan varastointi jetkuu enintään 30 vuotta.

Ruoka

Japanin viranomaiset seuraavat tarkasti Fukushiman onnettomuuden laskeuma-alueella tuotettujen elintarvikkeiden radioaktiivisuutta. Joka kuukausi mittauksia tehdään 15000 – 30000 näytteestä. Jos elintarvikkeissa on radioaktiivisuutta yli 100 becquerrelia kilossa (bq/kg), niitä ei saa laittaa myyntiin. Rajaa voi verrata EU:n alueen vastaavaan rajaan, joka on kuusinkertainen, 600 bq/kg. Viime aikoina raja arvon ylityksiä on mitattu esimerkiksi sienissä, villisian ja fasaanin lihassa sekä järvikaloissa. Tammikuussa 2015 mitatuista elintarvikkeista 0,31 prosenttia ylitti raja-arvon.

Merialueen kaloista on otettu yhteensä noin 50000 näytettä radioaktiivisuusmittauksiin. Kalojen radioaktiivisuus on onnettomuuden jälkeisistä ajoista pienentynyt paljon ja nykyään raja 100 bq/kg ylittyy hyvin harvoin. Raja-arvon ylityksiä on viimeisen kolmen kuukauden aikana ollut vain onnettomuuspaikkaa ympäröivässä Fukushiman prefektuurissa.

Lisätietoja:
Johtaja Tarja K. Ikäheimonen, puhelin 09 759 88 596

Säteily ympäristössä
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:49