Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Fukushiman ydinvoimalaitoksen sotkujen siivoaminen etenee, mutta kestää kauan

Fukushiman ydinvoimalaitoksen sotkujen siivoaminen etenee, mutta kestää kauan

9.3.2017 klo 10:00
Verkkouutinen

Kuusi vuotta tsunamin aiheuttaman tuhon jälkeen tilanne  Fukushiman ydinvoimalaitosalueella on kaikkea muuta kuin ohi. Noin kuusi tuhatta henkilöä tekee alueella jatkuvasti töitä jälkien siivoamiseksi. Työt jatkuvat vielä vuosikymmeniä, täsmällistä aikataulua ei ole.

Fukushiman laitoksen omistaja Tepco on vastuussa laitosalueen raivaamisesta ja säteilysuojelusta. Suurin ja vaikeimmin hoidettava ongelma on reaktoreiden vaurioitunut voimakkaasti säteilevä polttoaine. Vuonna 2011 tuhoutuneiden reaktoreiden polttoaineen tilanteesta ei vielä ole täsmällistä tietoa.

Yhtiö  suunnittelee parhaillaan menetelmiä, joilla reaktoreista vuotaneet polttoainejäänteet voidaan poistaa.  Menetelmiä se on pyrkinyt kokeilemaan kauko-ohjattavilla laitteilla tuhoutuneen kakkosreaktorin alla olevassa tilassa. Sieltä on saatu robottikameralla kuvia, joiden perusteella reaktorin vauriot vaikuttavat suuremmilta kuin aiemmin on oletettu. Reaktorin alapuolisen ritilätason vaurioista päätellen sulaa polttoainetta on valunut reaktorista suuria määriä. Aiemmin kakkosreaktorin polttoaineen arveltiin pysyneen pääosin painesäiliön sisällä.

Paljaana olevan polttoaineen säteily on hyvin voimakas ja tutkimuksia varten täytyy kehittää uudenlaisia kauko-ohjattavia säteilyn kestäviä laitteita. Säteily oli liikaa vuoden alussa käytetylle robottikameralle, joka hyytyi kesken matkansa. Säteilyn voimakkuutta reaktorin alapuolisissa tiloissa on arvioitu kameran kuvaan säteilystä aiheutuvien häiriöiden perusteella. Korkeimmillaan annosnopeuden on arvioitu olevan noin 530 sievertiä tunnissa.

Vesi ratkaisee ja aiheuttaa ongelmia

Vaurioituneita reaktoreita ja reaktorirakennusten altaissa olevaa polttoainetta täytyy jäähdyttää jatkuvasti. Jäähdytysvettä pumpataan reaktorirakennuksiin, mutta rakennukset eivät ole tiiviitä ja vesi vuotaa turbiinirakennusten kellaritiloihin. Säteily on voimakkainta juuri kakkosyksikön reaktorirakennuksessa, koska vedenpinta siellä on matalammalla kuin muissa vaurioituneissa reaktorirakennuksissa.

Kellariin valunut vesi kierrätetään puhdistusprosessin uudelleen käytettäväksi jäähdytysvedeksi. Koska polttoaineen jälkilämpöteho vähenee jatkuvasti, jäähdyttämiseen tarvittavan veden määräkin pienenee. Reaktorirakennuksiin pumpattavan veden määrää on päätetty vähentää kaikissa reaktoreissa kevääseen mennessä 4,5:stä 3 kuutiometriin tunnissa.  

Estääkseen saastuneen veden virtaamisen laitosalueelta mereen, Tepco on rakentanut vesitiiviin teräspadon meren rantaan. Pohjaveden virtaamista laitosalueelle ja sieltä pois se pyrkii vähentämään jäädyttämällä maata laitoksen ympäriltä.

Reaktorirakennuksista poistettua ja valunutta saastunutta vettä on varastoitu säiliöihin voimalaitosalueelle. Vuoden 2013 elokuussa tapahtuneen vuodon jälkeen vettä on siirretty pulteilla kootuista säiliöistä suurempiin hitsaamalla koottuihin. Veden varastoinnin tarve laitosalueella on yhtiön mukaan saatu hallintaan ja puhdistettuja vesiä on myös laskettu mereen.

Reaktorirakennuksien varastoaltaissa on myös vaurioitumatonta ydinpolttoainetta. Nelosreaktorin reaktorirakennuksen altaissa olleet 1533 polttoainenippua siirrettiin pois jo joulukuussa 2014.

Tepco kartoittaa muiden vaurioituneiden reaktorirakennusten yläosia, purkaa niitä ja rakentaa väliaikaisia rakenteita ja laitteita polttoaineen siirtoa varten. Tänä vuonna se aikoo poistaa kolmosreaktorin reaktorirakennuksen altaissa olevat 566 polttoainenippua. Polttoaineen poistamisen ykkös- ja kakkosreaktorin reaktorirakennusten altaista Tepco suunnittelee aloittavansa 2020. Vaurioituneiden reaktorirakennusten päälle yhtiö rakentaa säältä suojaavia rakennuksia. 

Rajoituksia puretaan

Tsunamin tuhoamista ydinvoimalaitoksista ympäristöön päässeet radioaktiiviset aineet saastuttavat voimalaitosten lähiympäristöä yhä niin, että alueella on kulkurajoituksia eikä asuminen ei siellä ole mahdollista. Puhdistustyöt ovat kuitenkin edenneet ja Japanin viranomaiset ovat voineet pienentää rajoitusten alaisia alueita ja pienentävät niitä edelleen vielä tänä keväänä.

Saastunut alue ulottuu muutaman kilometrin etäisyydelle tuhoutuneesta voimalaitoksesta. Pisimmälle, noin 30 kilometrin etäisyydelle se ulottuu voimalaitoksesta luoteeseen, johon suuntaan tuulet ja sateet kuljettivat radioaktiivisia aineita onnettomuuden aikaan.

Tepco ja Japanin viranomaiset seuraavat radioaktiivisuustilannetta niin onnettomuuspaikan pohjavesissä kuin edustan merialueellakin. Onnettomuusalueen kautta juoksutettavissa pohjavesissä on radioaktiivista cesiumia (Cs-137 ja Cs-134) ja vedyn radioaktista isotooppia tritiumia (H-3). Pitoisuuksille on asetettu raja, jota ne eivät saa ylittää, ja ne ovat pysyneet näiden rajojen alapuolella.

Valtamereen päässyt radioaktiivisuus laimenee hyvin tehokkaasti. Kymmenen kilometrin päässä onnettomuuslaitoksesta ja avomerellä noin 200 – 300 kilometrin etäisyydellä meriveden cesium-137:n pitoisuudet ovat joitain becquerellin tuhannesosia litrassa vettä. Esimerkiksi Itämeressä mitataan suurelta osin Tshernobylin onnettomuudesta peräisi olevaa cesium-137:ää joitain becquerelin sadasosia litrassa vettä.

Japanissa myytävät elintarvikkeet ovat puhtaita

Japanin viranomaiset ovat asettaneet myytäville elintarvikkeille tiukan radioaktiivisten aineiden pitoisuuden toimenpiderajan. Myytävänä ei saa olla elintarvikkeita, joiden radioaktiivisuus on suurempi kuin 100 becquerelia kilossa. Sitä voi verrata vaikka Suomessakin noudatettavaan EU:n yhteiseen rajaan, joka on 600 becquerelia kilossa.

Vuoden 2016 elo- ja syyskuussa tehdyissä tarkastuksissa Fukushiman merialueelta laitosalueen pyyntikieltoalueen ulkopuolelta pyydetyistä kaloista ja muista merenelävistä ei  löytynyt toimenpiderajan ylittäviä radioaktiivisuuspitoisuuksia. Muista prefektuureista otetuista saalisnäytteistä löytyi yksi (0,08 % tutkituista 1281 näytteestä), jossa toimenpideraja ylittyi.

Muista elintarvikkeista, kuin merenelävistä toimenpiderajan ylittäviä pitoisuuksia havaittiin 0,07 prosentissa tutkituista 52375 näytteestä.

Lisätietoja:

Summary of Decommissioning and Contaminated Water Management (Secretariat of the Team for Countermeasures for Decommissioning and Contaminated Water Treatment) (pdf)

Fukushima Prefecture (japan-guide.com)

Japan Travel Updates after the 3.11 Earthquake (Japan National Tourism Organization)

The Fukushima Daiichi Accident. Report by the Director General. (pdf)

Johtaja Tarja K. Ikäheimonen, puh. (09) 759 88 596
Tarkastaja Jukka Mettälä, puh. (09) 759 88 729
Viestinnän asiantuntija Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Säteily ympäristössä
Päivitetty
22.3.2017 klo 14:33
Täsmennetty linkkejä Lisätietoja-kohdassa.