Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Fortum aloittaa Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot - STUK valvoo huoltoja

Fortum aloittaa Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot - STUK valvoo huoltoja

29.7.2020 klo 10:35
Verkkouutinen

Fortum Power and Heat Oy (Fortum) aloittaa Loviisa 2 -laitosyksiköllä sunnuntaina 2.8.2020 vuosihuollon polttoaineenvaihtoseisokilla. Vuosihuolto jatkuu 29.8.2020 Loviisa 1 -laitosyksiköllä laajalla kahdeksan vuoden välein toteutettavalla tarkastusvuosihuollolla.

”Loviisa 1 -laitosyksikön tarkastusvuosihuolto pitää sisällään monien muutostöiden lisäksi myös reaktorin ja siihen liittyvän primääriputkiston laajat tarkastukset ja painekokeet sekä terässuojarakennuksen tiiveyskokeen. Reaktorin tarkastusten vuoksi myös kaikki siellä oleva ydinpolttoaine poistetaan”, sanoo Loviisan ydinvoimalaitoksen käytönvalvontapäällikkö Tomi Koskiniemi Säteilyturvakeskuksesta (STUK).

Fortum vastaa vuosihuollosta ja siitä, että huoltotöistä ei aiheudu säteilyvaaraa työntekijöille tai ympäristölle. STUK valvoo, että työt tehdään vaatimusten mukaisesti.

Vuosihuollot päättyvät Fortumin mukaan 13.10.2020.

Koronatilanteen pahenemiseen on varauduttu

Fortum on laatinut ohjeistuksen menettelytavoista vuosihuollon aikana. Laitoksella on myös valmiina suunnitelmat koronatilanteen pahenemisen varalle. STUK on seurannut tilannetta ja varmistanut, että muiden laitosten opit, niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin, on suunnitelmissa huomioitu.
 
STUK on myös muokannut omia tarkastus- ja valvontarutiinejaan jonkin verran. STUK tekee laitospaikalla vain välttämättömäksi katsotut tarkastukset ja valvoo osaa valvonnan kohteista etäyhteyksien avulla. Myös tarkastajien yhteiset ja luvanhaltijan kanssa tapahtuvat kohtaamiset pyritään pitämään mahdollisemman vähäisinä esimerkiksi huone- ja vuorojärjestelyillä, jotta toimintaedellytykset säilyvät, vaikka koronatilanne pahentuisi.

Vuosihuoltoja valvoo noin 30 STUKin asiantuntijaa.
 
Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tomi Koskiniemi, puh. (09) 759 88 642
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Ydinturvallisuus