Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonnan kolmannesvuosiraportti

Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonnan kolmannesvuosiraportti

6.6.2017 klo 11:56
Verkkouutinen

STUK jatkaa Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen käsittelyä. Vuoden 2017 ensimmäisellä kolmanneksella se sai tarkastettavakseen Hanhikiven ydinvoimalaitoksen reaktoripainesäiliön ensimmäisiä materiaaliaineistoja.

Fennovoiman STUKin käsittelyyn toimittamat reaktoripainesäiliön materiaalia koskevat selvitykset ovat ensimmäisiä aineistoja, joiden käsittelyn ja hyväksynnän jälkeen Fennovoima ja laitostoimittaja RAOS-Projekt Oy (RAOS) voivat suunnitella materiaalivalmistuksen aloittamista.

Fennovoima, RAOS ja STUK  järjestivät vuoden ensimmäisellä kolmanneksella tiiviiseen tahtiin myös rakentamislupahakemukseen liittyviä aihekohtaisia kokouksia. Kokouksissa käsiteltiin niin rakentamisen tekniikkaan liittyviä asioita kuin organisaatioiden toimintaa.

Projektipäällikkö Janne Nevalainen kertoo, että asiakirjojen tarkastamisen lisäksi STUK teki neljä tarkastusohjelmansa mukaista tarkastusta Fennovoimassa ja laitostoimittajan organisaatiossa.  Tarkastuksissa STUK varmistaa, että organisaatioiden käytännön toiminta täyttää vaatimukset. Tarkastusten tuloksia STUK käyttää laatiessaan turvallisuusarvion ja lausunnon rakentamisluvasta. Kolmannesvuosiraportissa STUK esittää yhteenvedot kaikista tarkastuksista.

Huhtikuussa 2017 STUK lähetti työ- ja elinkeinoministeriölle ilmoituksen rakentamislupakäsittelyn viivästymisestä. Siinä STUK toteaa, että Fennovoiman maaliskuussa 2017 päivittämän aikataulun mukaan aineistotoimitukset STUKille jatkuisivat kevääseen 2018 ja ajoittuvat pääasiassa syksyyn 2017.  ”STUKin lausunto ja turvallisuusarvio valmistuvat 2018 lopussa mikäli mahdollista riippuen mm. siitä pysyykö Fennovoima STUKille esitetyssä aineistojen toimitusaikataulussaan sekä toimitettavien aineistojen kattavuudesta ja laadusta", STUK ilmoitti ministeriölle.


Lisätietoja:

Hanhikivi 1:n valvonnan kolmannesvuosiraportti 1/2017

Projektipäällikkö Janne Nevalainen, puh. (09) 759 88 682
Viestinnän asiantuntija Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Ydinturvallisuus
Päivitetty
6.6.2017 klo 12:22