Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Euroopan maat arvioivat ydinvoimalaitosten ikääntymisen hallintaa - Arviointisuunnitelmasta pyydetään kommentteja

Euroopan maat arvioivat ydinvoimalaitosten ikääntymisen hallintaa - Arviointisuunnitelmasta pyydetään kommentteja

4.11.2016 klo 15:53
Verkkouutinen

EU-maiden ydinturvallisuusviranomaisten ryhmä ENSREG päätti heinäkuussa 2015, että maat tekevät yhdessä vertaisarvioinnin ydinvoimalaitosten ikääntymisen hallinnasta. Arviointi aloitetaan vuonna 2017.

Vertaisarvioinnin teknisen sisällön suunnittelun ENSREG antoi Länsi-Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmälle (WENRA). Teknisen sisällön luonnos on nyt julkaistu WENRAn nettisivuilla, jossa sitä pääsee kommentoimaan marraskuun loppuun saakka. Sen jälkeen WENRA viimeistelee sisältökuvauksen. STUK on osallistunut sisällön suunnitteluun ja osallistuu myös sen viimeistelyyn.

Suomen kansallinen raportti ydinvoimalaitosten ikääntymisen hallinnasta koskee vuoden 2016 lopussa käynnissä olevia laitoksia (Loviisa 1 ja 2 sekä  Olkiluoto 1 ja 2) ja rakentamisluvan saanutta Olkiluoto 3 -laitosyksikköä. Fennovoiman Hanhikiven laitos ei ole siinä mukana. Mukana ei ole myöskään VTT:n tutkimusreaktori Otaniemessä pienen tehonsa takia. Suomen raportin tekee STUK.

EU:n ydinturvallisuusdirektiiviin tehtiin vuonna 2014 lisäys, joka edellyttää että jäsenmaat tekevät säännöllisesti ydinvoimalaitosten turvallisuudesta vertaisarviointeja. Vertaisarviointeja tehdään eri aihepiireistä kuuden vuoden välein. Ikääntymisen hallinnasta tehtävä vertaisarviointi on ensimmäinen tällainen arviointi.

WENRA, The Western European Nuclear Regulators' Association, on Länsi-Euroopan turvallisuus-viranomaisten muodostama ryhmä, jonka jäsen STUK on ollut toiminnan alusta eli vuodesta 1999 alkaen. WENRAn tavoitteena on ydinturvallisuuden jatkuva parantaminen jäsenmaissa. Tämän ta-voitteen saavuttamiseksi WENRA valmistelee ydinturvallisuutta koskevia suosituksia kansallisten ydinturvallisuussäännösten ja -vaatimusten harmonisointia silmälläpitäen.

ENSREG, European Nuclear Safety Regulators Group, on EU-maiden ydinturvallisuusviranomais-ten muodostama riippumaton, neuvoa antava asiantuntijaryhmä.  Päätöksen ryhmän perustamisesta teki Eurooppa-Neuvosto vuonna 2007. STUK on osallistunut aktiivisesti ENSREGin ja sen työ-ryhmien työhön ryhmän perustamisesta lähtien.

Lisätietoja:

Apulaisjohtaja Tomi Routamo,  p. 09 759 88 577

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.11.2016 klo 17:14