Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Etelä-Suomen ilmassa hyvin pieniä määriä keinotekoisia radioaktiivisia aineita

Etelä-Suomen ilmassa hyvin pieniä määriä keinotekoisia radioaktiivisia aineita

30.5.2018 klo 14:30
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskuksen (STUK) Kotkan, ja Helsingin ulkoilman hiukkaskeräysasemilla on huhti- ja toukokuussa havaittu toistuvasti sellaisia ihmisen toiminnasta johtuvia radioaktiivisia aineita, joita ilmassa ei tavallisesti ole. Pitoisuudet ovat kuitenkin niin pieniä, että niillä ei ole vaikutusta ihmisten terveyteen tai ympäristöön.

Huhtikuun alkupuolella Kotkan keräysaseman näytteissä havaittiin mangaanin, koboltin, raudan, niobiumin, ruteniumin ja cesiumin radioaktiivisia isotooppeja. STUK kertoi havainnoista 26.4. Havaitut aineet viittaavat siihen, että ne ovat peräisin ydinvoima- tai ydinjätelaitoksesta. Pieniä määriä radioaktiivisia aineita voi vapautua ilmaan esimerkiksi laitosten huollon yhteydessä.

Kotkassa havainnot jatkuivat vielä huhtikuun lopussa ja toukokuussa. Toukokuussa havaintoja koboltista tehtiin myös STUKin Helsingin keräysaseman näytteissä.

Laboratorionjohtaja Maarit Muikku STUKista korostaa, että mitatut radioaktiivisuuden pitoisuudet ovat hyvin pieniä. ”Nämä havainnot osoittavat, että meidän mittausjärjestelmämme toimii, ja kykenemme havaitsemaan häviävän pienetkin normaalista poikkeavat radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ympäristössä”, toteaa Maarit Muikku.
 
Havaittujen radioaktiivisten aineiden alkuperää ei tiedetä, mutta STUK on yhdessä kotimaisten ydinvoimalaitosten kanssa selvittänyt, että Suomessa se ei ole.

STUKilla on kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa keräysasemat, joilla se seuraa radioaktiivisten aineiden pitoisuutta ilmassa. Kerääjät imuroivat suuria määriä ilmaa, jolloin ilmassa ovat hiukkaset jäävät kerääjien suodattimille. Suodattimista voidaan mitata radioaktiivisuuden määrä ja selvittää, mistä radioaktiivista aineista on kyse. Menetelmällä havaitaan erittäin pienetkin radioaktiivisten aineiden pitoisuudet.

Ulkoilman radioaktiiviset aineet STUKin nettisivuilla.

 

Lisätietoja:

Laboratorionjohtaja Maarit Muikku, puh. (09) 759 88 509
Viestinnän asiantuntija Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Säteily ympäristössä
Päivitetty
30.5.2018 klo 14:41