Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null ENSREG kutsuu ydinturvallisuudesta kiinnostuneet Brysseliin juhannuksen jälkeen

ENSREG kutsuu ydinturvallisuudesta kiinnostuneet Brysseliin juhannuksen jälkeen

12.6.2017 klo 11:00
Verkkouutinen

STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana johtaa puhetta Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ENSREG-ryhmän konferenssissa Bryselissä 28.–29. kesäkuuta. Konferenssi kerää eurooppalaisia intressiryhmiä pohtimaan ydinturvallisuuden ajankohtaisia asioita.

ENSREGin konferenssi on tarkoitettu ydinturvallisuuden ammattilaisten lisäksi myös muille   ydinturvallisuudesta kiinnostuneille sidosryhmille. Pääjohtaja Tiippana korostaakin rakentavan keskustelun merkitystä.

Konferenssi on pääjohtaja Tiippanan mukaan yksi mahdollisuus eri tavoin ydinturvallisuuteen suhtautuville intressiryhmille jakaa keskenään käsityksiä ja oppia toisiltaan. Kaikki oppi on tervetullutta, sillä ydinturvallisuutta on pystyttävä parantamaan jatkuvasti.  Toisiltaan oppimisen edellytys on myös se, että eri näkökulmista ydinturvallisuutta lähestyvät ryhmät ja ihmiset pystyvät luottamaan toisiinsa. Yhteiset kokoontumiset antavat mahdollisuuden myös luottamuksen rakentamiseen.

Kaksipäiväisen konferenssin aiheet on jaettu neljään asiakokonaisuuteen: käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen käsittelyyn, ydinlaitosten lupakäytäntöihin, ikääntyvien ydinlaitosten kysymyksiin sekä ydinlaitosten alihankintaketjujen valvontaan.

Konferenssin ohjelma sekä ohjeet ilmoittautumiseen ja ohjelman seuraamiseen etäyhteyden kautta ovat  konferenssin kotisivulla.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Kaisa-Leena Hutri-Aspholm, puh. (09) 759 88 370
Viestinnän asiantuntija Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

ENSREG (The European Nuclear Safety Regulators Group) on riippumaton eurooppalaisten ydinturvallisuusviranomaisten muodostama ryhmä. Euroopan komissio teki päätöksen ryhmän perustamisesta vuonna 2007.

Ryhmään jäsenet ovat omien maidensa ydin- ja säteilyturvallisuusviranomaisten johtotehtävissä. Ryhmässä ovat edustettuina kaikki Euroopan Unionin 28 jäsenmaata ja Euroopan komissio. 

ENSREGin tehtäviä:

Parantaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja avoimuutta ydinturvallisuutta ja radioaktiivisia jätteitä koskevissa kysymyksissä.

Lisää ydinturvallisuutta ja radioaktiivisia jätteitä koskevien asioiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

Avustaa tarvittaessa  Euroopan komissiota täydentämään ydinlaitosten, käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisten jätteiden turvallisuutta koskevia EU:n säädöksiä.
Ydinturvallisuus