Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ei uusia päästöjä viime vuonna, mutta Tshernobylin jälkiä mitataan yhä ympäristössä

Ei uusia päästöjä viime vuonna, mutta Tshernobylin jälkiä mitataan yhä ympäristössä

30.6.2020 klo 11:30
Tiedote

Vuonna 2019 ei tapahtunut sellaisia radioaktiivisten aineiden päästöjä ympäristöön, joilla olisi haittavaikutuksia ihmisen terveydelle tai ympäristölle. Tieto löytyy STUKin tuoreesta raportista ”Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa – vuosiraportti 2019”.

Näytteenottoa Arandalla

STUK ottaa vuosittain noin sata näytettä Itämeren vedestä, pohjasedimenteistä, kaloista ja muista eliöistä ja analysoi niissä olevat radioaktiiviset aineet.

Raportista käy ilmi myös, että ympäristön keinotekoisten radioaktiivisten aineiden suomalaisille keskimäärin aiheuttama säteilyaltistus vuonna 2019 oli alle 0,02 millisievertiä. Verrattuna suomalaisten keskimääräiseen vuotuiseen kokonaisannokseen, 5,9 millisievertiä, se on vähän.  Ympäristössä olevat keinotekoiset radioaktiiviset aineet ovat pääosin peräisin vuoden 1986 Tšernobylin onnettomuudesta sekä ilmakehässä 1950- ja 1960- luvuilla tehdyistä ydinkokeista.

Aina ajantasainen tieto säteilystä ympäristöstä

STUK valvoo säteilyä ympäristössä monin tavoin. Se mittaa jatkuvasti ulkoista annosnopeutta 260 mittauspisteessä koko maan alueelta. Ulkoilman radioaktiivisia aineita se pyydystää tehokkailla kerääjillä kahdeksalla paikkakunnalla. Näytteitä, joista mitataan pinta- ja juomaveden, jätelietteen, maidon ja elintarvikkeiden radioaktiivisuutta kerätään tarkan vuosiohjelman mukaan eri puolilta maata. Ohjelmaan sisältyy myös ihmisissä olevien radioaktiivisten aineiden sekä sisäilman radonin mittaaminen.

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2019 -vuosiraportissa on yhteenveto valvonnan tuloksista sekä vertailuja aikaisempien vuosien tuloksiin. Raportissa on myös yhteenveto Itämeren radioaktiivisuusvalvonnasta.

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2019
Strålningsövervakning av miljön i Finland : Årsrapport 2019
Environmental Radiation Monitoring in Finland : Annual Report 2019 (julkari.fi)

Raportti on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja:
Laboratorionjohtaja Aleksi Mattila, p. 09 759 88 473
Mediapalvelu, p. 010 850 4761

Säteily ympäristössä
Päivitetty
7.8.2020 klo 10:24