Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ehdota, miten radonin haittoja voitaisiin vähentää

Ehdota, miten radonin haittoja voitaisiin vähentää

16.2.2017 klo 10:08
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat valmistelleet kansallista toimintasuunnitelmaa radonriskien ehkäisemiseksi. Myös sinä voit vaikuttaa suunnitelmaan. Kerro mielipiteesi ja ehdotuksesi otakantaa.fi-palvelussa.

STUK ja STM toivovat kansalaisilta, järjestöiltä, viranomaisilta ja muilta toimijoilta ehdotuksia ja kommentteja siitä, millaisin toimenpitein radonin haittoja voitaisiin vähentää, ja ovat siksi julkaisseet suunnitelmaluonnoksen radonriskien ehkäisemiseksi otakantaa.fi-palvelussa. Kommentointiaikaa on 17.3. asti.

”Sisäilman radon on tavalliselle suomalaisille huomattavin säteilyaltistuksen aiheuttaja. Se lisää erityisesti tupakoitsijoiden keuhkosyöpäriskiä tuntuvasti. Ihmiset voivat kuitenkin vaikuttaa itse siihen, kuinka paljon he altistuvat radonille, sillä radonpitoisuutta kotona ja työpaikoilla on mahdollista vähentää erilaisin käytännön toimenpitein. Haluaisimme kuulla näkemyksiä siitä, mikä saisi ihmiset tarttumaan näihin toimenpiteisiin”, kertoo laboratorionjohtaja Päivi Kurttio STUKista.

Tehtäisiinkö radonmittauksia ja -korjauksia enemmän, jos radonpitoisuudet tulisi esittää rakennusta myytäessä, kuten suunnitelman luonnoksessa suositellaan? Tai parantuisiko kaupunkien radonturvallisuus, jos asunto-osakeyhtiöitä velvoitettaisiin mittamaan radonpitoisuudet pohjakerrosten asunnoissa?

Kansallisen toimintasuunnitelman luonnos radonriskien ehkäisemiseksi kattaa monia eri toimenpide-ehdotuksia. Toimenpiteiden tavoitteena on pienentää radonaltistusta ja sen aiheuttamaa keuhkosyöpäriskiä nykyisestä.

Lisää radontorjuntaa ja -korjauksia

Yksi suunnitelmaluonnoksen keskeisistä suosituksista on, että radontorjunta tehtäisiin kaikkiin uusiin asuin- ja työpaikkarakennuksiin sekä julkisiin rakennuksiin ja oleskelutiloihin koko maassa.

”Kunnallinen rakennusvalvonta vaatii jo nyt yhä useammassa kunnassa, että radontorjunnasta huolehditaan rakentamisvaiheessa. Niinpä uusien rakennusten sisäilman radonpitoisuudet ovatkin jatkuvasti pienentyneet ja tätä suotuisaa kehitystä on syytä edistää ja seurata”, Päivi Kurttio esittää.

Lisäksi suunnitelmaluonnoksessa esitetään, että radonpitoisuus pitäisi aina mitata uuden rakennuksen käyttöönoton jälkeen.

Radonkorjauksista suunnitelmaluonnos suosittelee, että mikäli radonpitoisuuden enimmäisarvo ylittyy, rakennuksessa tehtäisiin aina tarvittavat korjaustoimet. Erityisen tärkeää olisi tehdä radonmittaukset ja -korjaukset kouluissa ja päiväkodeissa.

Keskustelutilaisuus sidosryhmille 23.3.

EU:n säteilysuojelun perusnormidirektiivi edellyttää kansallista toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on radonaltistuksesta aiheutuvien pitkän aikavälin riskien pienentäminen. Säteilyturvakeskus on laatinut Suomen toimintasuunnitelmasta luonnoksen, jota sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö ovat kommentoineet. Suunnitelmaluonnos on nyt yleisesti kommentoitavana otakantaa.fi-palvelussa 17.3. asti ja torstaina 23.3. järjestetään sidosryhmille ja muille radonasioista kiinnostuneille vielä kuulemis- ja keskustelutilaisuus Säätytalolla Helsingissä. Toimintasuunnitelman on tarkoitus olla valmis valtioneuvoston käsittelyä varten kesäkuussa.

Kommentoi kansallista toimintasuunnitelmaa radonriskien ehkäisemiseksi otakantaa.fi-palvelussa
Lisätietoja keskustelutilaisuudesta 23.3., tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumislinkki 

Lisätietoja

Laboratorionjohtaja Päivi Kurttio, puh. (09) 759 88 554
Viestinnän asiantuntija Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 21

Radon
Päivitetty
3.3.2017 klo 16:22