Sisältöjulkaisija

null Asun uudessa / vanhassa talossa, onko radonmittaus tarpeellinen?

Asun uudessa / vanhassa talossa, onko radonmittaus tarpeellinen?

5.9.2017 klo 14:22

Radontorjunta suositellaan ottamaan huomioon jo rakentamisvaiheessa, jolloin kustannukset ovat korjausta edullisemmat. Radonpitoisuus kannattaa kuitenkin mitata niin uusista kuin vanhoistakin taloista, jos tietoa radonpitoisuudesta ei ole.

Lisätietoa radonista

Radon
Päivitetty
27.8.2019 klo 10:18