Sisältöjulkaisija

null Asun uudessa / vanhassa talossa, onko radonmittaus tarpeellinen?

Asun uudessa / vanhassa talossa, onko radonmittaus tarpeellinen?

5.9.2017 klo 14:22
Radontorjunta suositellaan ottamaan huomioon jo rakentamisvaiheessa, jolloin kustannukset tulevat korjausta edullisemmaksi. Radonpitoisuus kannattaa kuitenkin mitata niin uusista kuin vanhoistakin taloista, jos tietoa radonpitoisuudesta ei ole.
Radon
Päivitetty
5.9.2017 klo 14:23