Sisältöjulkaisija

null Altistaako kotini välittömässä läheisyydessä sijaitseva sähköistetty rautatie säteilylle?

Altistaako kotini välittömässä läheisyydessä sijaitseva sähköistetty rautatie säteilylle?

12.8.2015 klo 11:34

Sähköjunaradan sähköjohdot aiheuttavat niiden läheisyyteen pientaajuisen sähkö- ja magneettikentän. Sekä sähkö- että magneettikenttä pienenee nopeasti etäisyyden kasvaessa. Talon rakenteet lisäksi vaimentavat sähkökentän.

Sähköjohtojen aiheuttama magneettikenttä noin 10 metrin etäisyydellä sijaitsevan talon sisällä on pienempi kuin talon sähköjohtojen ja -laitteiden aiheuttama magneettikenttä. Näin heikoista magneettikentistä ei ole terveydellistä haittaa.

Sähkönjakelu ja voimajohdot
Päivitetty
14.1.2022 klo 14:46