Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Aivokasvaimen sijainnin ja matkapuhelimen käytön yhteyttä tutkittu

Aivokasvaimen sijainnin ja matkapuhelimen käytön yhteyttä tutkittu

24.1.2017 klo 10:06
Verkkouutinen

Kansainvälisen Interphone-tutkimusaineiston uusi analyysi antaa viitteitä siitä, että pahanlaatuiset aivokasvaimet saattavat sijaita matkapuhelimen käyttäjillä eri kohdissa päätä kuin ihmisillä, jotka eivät ole käyttäneet matkapuhelinta. Analyysista tehtävien päätelmien kanssa on kuitenkin oltava varovaisia, sillä puhelimen käyttöä koskevat tiedot on saatu jälkikäteen kyselemällä eli ne perustuvat käyttäjien muistiin.

Nyt julkaistu tutkimus on jatkoanalyysi aineistosta, joka kerättiin vuonna 2010 valmistunutta laajaa Interphone-tutkimusta varten. Jatkoanalyysissa pyrittiin selvittämään, onko matkapuhelimen käytöllä yhteyttä pahanlaatuisen aivokasvaimen, gliooman sijaintiin. Aineistona oli 792 glioomaan sairastunutta, joilta oli jälkikäteen kysytty, miten paljon ja millä tavoin he olivat käyttäneet matkapuhelinta.

”Koska matkapuhelinta eli altistuslähdettä pidetään korvan kohdalla, verrattiin analyysissa kasvaimen etäisyyttä korvasta matkapuhelimen käyttäjillä ja ei-käyttäjillä. Havaintona oli, että matkapuhelinta säännöllisesti käyttäneillä kasvain oli hieman lähempänä nimenomaan sen puolen korvaa, jolla henkilö kertoi yleensä pitäneensä puhelinta”, toteaa tutkimusta Suomessa koordinoinut Säteilyturvakeskuksen tutkimusprofessori Anssi Auvinen. Tulokseen ei vaikuttanut se, kuinka paljon puhelinta oli käytetty.

”Löydöstä voi osin selittää se, että glioomaan sairastuneet tiesivät, kummassa aivopuoliskossa heillä todettu kasvain sijaitsee. Tämä saattaa vaikuttaa siihen, kummalla puolella päätä he muistivat ja raportoivat puhelinta käyttäneensä. Koska jälkikäteen arvioidut, muistiin perustuvat tiedot eivät ole tarkkoja, on analyysista tehtävien päätelmien kanssa on oltava vielä hyvin varovaisia”, Anssi Auvinen toteaa.

Matkapuhelimen käytön mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu paljon

Radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutuksista on tehty tuhansia tutkimuksia. Matkapuhelintutkimuksista saadut tulokset eivät selkeästi osoita suurentunutta aivokasvaimen riskiä, mutta eivät myöskään riitä sulkemaan pois sitä mahdollisuutta, että altistukseen liittyisi jossain määrin suurentunut riski. Joka tapauksessa aivokasvainten esiintyvyys ei ole lisääntynyt, vaikka matkapuhelinten käyttö on yleistynyt huomattavasti.

”Nyt tehdyssä selvityksessä on sovellettu uutta tilastollista analyysimenetelmää. Aineisto on laajempi kuin kahdessa aiemmassa vastaavassa analyysissä, mutta kovin paljon lisätietoa uusi analyysi ei niihin verrattuna tuo”, Anssi Auvinen pohtii.

Koska matkapuhelinten terveysvaikutuksiin sisältyy epävarmuuksia, STUK edelleen suosittelee välttämään turhaa altistumista matkapuhelimen säteilylle. Esimerkiksi jaettaessa älypuhelimen verkkoyhteyttä kannettavalle tietokoneelle, puhelin on hyvä pitää vaikka pöydällä taskun sijaan. Etenkin lasten turhaa altistumista on hyvä rajoittaa.

WHO:n syöväntutkimuskeskuksen IARCin koordinoiman, alun perin 13 maassa toteutetun Interphone-tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, lisääkö matkapuhelimen käyttö riskiä sairastua pään alueen kasvaimiin. Myös aineiston jatkoanalyysi on IARCin koordinoima ja kansainvälisesti toteutettu. Tutkimuksen suomalaisen aineiston keruu tehtiin Säteilyturvakeskuksen (STUK), Tampereen yliopiston ja yliopistollisten sairaaloiden neurokirurgian klinikoiden yhteistyönä.

COSMOS-tutkimuksesta odotetaan uutta tietoa matkapuhelinten vaikutuksista

Matkapuhelinten vaikutuksia selvittäneiden tutkimusten puutteena on tähän asti ollut se, että puhelimen käyttöä koskevat tiedot on saatu jälkikäteen kyselemällä. Säteilyturvakeskuksen ja Tampereen yliopiston yhdessä vuonna 2009 käynnistämä COSMOS-hanke on ensimmäinen väestötutkimus, johon saadaan matkapuhelimen käytön määrää koskevat tiedot matkapuhelinoperaattoreilta. COSMOS-tutkimus on osa laajaa eurooppalaista hanketta, jossa seuranta kestää vähintään kymmenen vuotta. Suomen lisäksi hankkeeseen osallistuvat Ruotsi, Tanska, Englanti, Hollanti ja Ranska.

Lisätietoja

Tutkimusprofessori Anssi Auvinen, puh. 0400 606 477
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Grell et al (2016) The intracranial distribution of gliomas in relation to exposure from mobile phones: Analyses from the INTERPHONE Study.

Matkapuhelimet ja tukiasemat
Päivitetty
3.3.2017 klo 15:58