Sisältöjulkaisija

null Aiheutuuko uraanikaivoksista terveyshaittoja?

Aiheutuuko uraanikaivoksista terveyshaittoja?

13.8.2015 klo 11:12

Merkittävimmät uraanikaivoksista johtuvat terveyshaitat kohdistuvat kaivoksen työntekijöihin. Ulkoinen säteily ja radonkaasu altistavat uraanikaivoksissa työskenteleviä ionisoivalle säteilylle. Ionisoiva säteily on tunnettu syöpävaaran aiheuttaja. Radon on erityisen ongelmallinen maanalaisissa kaivoksissa. Niissä työskentelyolosuhteet voidaan kuitenkin saada nykyään hyväksyttävälle tasolle.

Kemiallisena aineena uraani voi olla suurina annoksina haitallista munuaisille ja luustolle. Kaivostoimintaan saattaa liittyä altistumista myös muille terveydelle vaarallisille aineille.

Lisäksi onnettomuudet ja tapaturmat kaivoksessa saattavat uhata työntekijöiden terveyttä. Nykytekniikoilla pystytään työntekijöiden altistumista ja työoloja kuitenkin hallitsemaan niin, että työstä johtuvia terveyshaittoja ei pitäisi esiintyä.

Kaivokset
Päivitetty
13.8.2015 klo 11:12