Säteily tänään: Leppävirta 0.103 µSv/h Muut paikkakunnat
Olet tässä: Etusivu > Ydinturvallisuus > Fukushima-selvitykset

Fukushima-selvitykset

Fukushiman onnettomuuden jälkeen on aloitettu lukuisia selvityksiä siitä, miten onnettomuudesta saadut kokemukset pitäisi ottaa huomioon ydinvoimalaitosten turvallisuuden parantamisessa. Suomessa on meneillään kansallisia selvityksiä ja niin sanotut EU-stressitestit. Myös Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ovat käynnistäneet selvityksiä Fukushiman onnettomuuden johdosta.

Kansallisissa  selvityksissä ja EU-stressitesteissä käsitellään osittain samoja asioita, mutta ne ovat erillisiä ja toisiaan täydentäviä menettelyjä.  

Lisäksi toukokuussa 2012 STUK kokosi ydinturvallisuuskonventiolle raportin toimista, jotka on käynnistetty Suomessa Fukushiman onnettomuuden seurauksena. Raportin aiheita käsitellään ydinturvallisuuskokouksessa Wienissä 27.-31.8.2012.

Fukushiman ydinvoimalaitoksen onnettomuus -sivulle on koottu muun muassa STUKin tiedotteet, jotka koskevat Fukushiman laitoksen tilannetta ja ympäristön säteilytilannetta.

Kansalliset selvitykset 

Kansalliset selvitykset käynnistyivät heti Fukushiman onnettomuuden jälkeen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja STUKin aloitteesta. Näissä selvityksissä keskitytään Suomen ydinvoimalaitosten kannalta tärkeimpiin kysymyksiin. Selvityksissä tarkastellaan laitosyksikkökohtaisesti myös mahdollisuuksia turvallisuutta parantaviin muutoksiin. Selvitysten perusteella on tarkoitus aloittaa tarpeelliset muutoshankkeet.

Kansallisten selvitysten aikataulu

15.3.2011   TEM:n selvityspyyntö STUKille: Luonnonilmiöiden ja ulkoisen sähköverkon menetysten aiheuttamat ongelmat suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla
21.3.2011    STUKin selvityspyyntö voimayhtiöille. STUKin tiedote 22.3.2011
15.4.2011   Voimayhtiöiden selvitykset STUKille    
16.5.2011   

STUKin selvitys TEM:lle: STUKin tiedote 16.5.2011

STUK esitteli lausuntonsa tiedotustilaisuudessa, joka on katsottavissa tallenteena osoitteessa 
 http://qsb.webcast.fi/s/stuk/stuk_2011_0516_tiedotustilaisuus/30.6.2011   STUKin kirje TEM:lle jatkoselvitysten tilanteesta
4.8.2011   Loviisan voimalaitoksen jatkoselvityksiä koskeva STUKin päätös
24.10.2011 Olkiluodon voimalaitoksen jatkoselvityksiä koskeva STUKin päätös
15.12.2011Määräaika voimayhtiöiden jatkoselvityksille: STUKin tiedote 16.12.2011
19.7.2012STUKin päätökset voimalaitosten suunniteltuihin turvallisuusparannuksiin
STUKin tiedote 20.7.2012
27.-31.8.2012

Kansainvälisen ydinturvallisuussopimuksen osapuolet kokoontuvat Wieniin tarkastelemaan, millaisiin ydinturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen on ryhdytty.
STUKin kansallinen raportti toimista, jotka Suomessa on aloitettu onnettomuuden seurauksena


EU-stressitestit

EU-stressitestit aloitettiin kesäkuussa 2011 Eurooppa-neuvoston aloitteesta EU-maiden ydinturvallisuusviranomaisten yhteistyönä. Selvitykset tehdään noudattaen yhtenäistä kaavaa kaikkien EU-maiden ydinvoimalaitoksille. Stressitesteihin liittyy tulosten laaja kansainvälinen arviointi vuoden 2012 alkupuolella. Stressitestit eivät suoraan johda ydinvoimalaitoksia velvoittaviin turvallisuusparannuksia koskeviin vaatimuksiin, vaan vaatimukset esitetään kansallisissa päätöksissä.

EU-stressitestien aikataulu

15.3.2011   EU:n ministerineuvoston laajennettu kokous, johon osallistuivat energiaministerit, ydinturvallisuusviranomaiset ja ydinvoimateollisuus. Kokouksen tuloksena aloite stressitesteistä
24. -25.3.2011   Eurooppa-neuvoston kokouksessa tehtiin päätös stressitestien käynnistämisestä  
24.5.2011   Energiakomissaari Oettingerin kirje Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten työryhmälle. Siinä pyydetään kansallisia viranomaisia käynnistämään työryhmän suositusten mukaiset yhtenäiset stressitestit.   
1.6.2011 STUKin kirje TVO:lle ja Fortumille stressitestien käynnistämisestä:
STUKin tiedote 1.6.2011
ENSREG: EU:n stressitestiohjeet (pdf)

 

15.8.2011   Voimayhtiöiden edistymisraportit STUKille 
15.9.2011   STUKin kansallinen väliraportti EU:lle.
STUKin tiedote 15.9.2011
31.10.2011    

Voimayhtiöiden stressitestiraportti STUKille (raporttien julkiset osat julkaistaan STUKin internetsivuilla myöhemmin)  
STUKin tiedote 31.10.2011

30.12.2011    

STUKin laatima kansallinen stressitestiraporti lähetettiin Euroopan komissiolle
STUKin tiedote 30.12.2011   

STUK esitteli raportin tiedotustilaisuudessa, joka on katsottavissa tallenteena osoitteessa:
http://qsb.webcast.fi/s/stuk/stuk_2011_1230_tiedotustilaisuus/ 

 
1.1. -30.4.2012   

Kansallisten loppuraporttien kansainvälinen arviointi. Kansainvälinen arviointi Suomessa tehtiin 27.-29.3.2012.

26.4.2012

ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) julkisti kansainvälisen arvioinnin tulokset. (ENSREG/EU Stress Tests)

Joint Statement of ENSREG and the European Commission on Stress Tests and Peer Review Process 26.4.2012

STUKin tiedote 26.4.2012

16.5.2012

Avoin keskustelutilaisuus stressitesteistä STUKissa
STUKin tiedote 7.5.2012

Tallenne tilaisuudesta

 
31.5.2012

EU:n ydinvoimalaitosten turvajärjestelyihin liittyvä arvio valmistui.
Arviossa on käsitelty tahallisesta haitanteosta tai muusta laittomasta toiminnasta ydinvoimalaitoksille aiheutuvia uhkia. Turvajärjestelyjä koskeva arviointi käynnistettiin Fukushiman onnettomuuden jälkeen ja sitä tehtiin rinnakkain stressitestien kanssa.

STUKin tiedote 6.6.2012

Loppuraportti arviosta:

 

28. -29.6.2012   EU:n komissio esittelee stressitestien tulokset Eurooppa-neuvostolle
4.10.2012EU:n komissio julkistaa ydinlaitosten stressitestien tuloksia esittelevän tiedonantonsa. Tiedonannon keskeinen viesti on, että ydinvoimalaitosten turvallisuustaso on Euroopassa yleisesti ottaen korkea, mutta lähes kaikkiin Euroopan ydinvoimaloihin suositellaan parannuksia yksittäisissä turvallisuusnäkökohdissa.

Komission tiedote 4.10.2012 

Komission tiedonanto 4.10.2012: Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the comprehensive risk and safety assessments ("stress tests") of nuclear power plants in the European Union and related activities (pdf)

21.12.2012STUK luovutti ENSREGille Suomen toimenpidesuunnitelman ydinvoimalaitosten ääriolosuhteisiin varautumisen parantamisesta.
22.-26.4.2013Kansallisten toimintasuunnitelmien (NAcP) kansainvälinen arviointi Brysselissä. STUK esittelee Suomen toimintasuunnitelman pääkohdat, kertoo miten suosituksia on alettu hoitaa sekä vastaa toimintasuunnitelmaan esitettyihin lisäkysymyksiin.

Statement from Mr Hartmut Klonk, President of the ENSREG National Action Plans Workshop of 22-26 April 2013, Brussels

10.6.2013ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) hyväksyi 22.-26.42013 pidetyn arviointiseminaarin yhteenvetoraportin. Raportti saattaa kansallisisten toimenpidesuunnitelmien vertaisarvioinnin päätökseen.

ENSREG National Action Plans - Summary Report

16.1.2014Statusraportti Euroopan komissiolle Suomen kansallisen toimenpidesuunnitelman esittämien toimenpiteiden tilanteesta.

joulukuu 2014

20.-24.4.2015

Suomen kansallisen toimenpidesuunnitelman päivitys valmistui joulukuussa 2014.

Kansallisten toimintasuunnitelmien (NAcP) kansainvälinen arviointi. STUK esittelee Suomen päivitetyn toimintasuunnitelman pääkohdat, kertoo miten suosituksia on hoidettu sekä vastaa toimintasuunnitelmaan esitettyihin lisäkysymyksiin.


 

Päivitetty 17.4.2015