Finländarnas trygghet övervakas

Sannolikheten att en allvarlig strålolycka skulle ske i Finland är mycket liten. Eftersom risken ändå finns, har man berett sig på den. Strålläget övervakas också konstant i hela landet. Även de minsta förändringar i läget noteras genast. Medborgarna informeras genast om strålrisken, och anvisningar skickas omedelbart på TV och radio.

Ett allvarlig strålningsläge kan orsakas av en kärnvapenexplosion eller en kärnkraftsolycka. En lokal ökning av strålnivåer kan t.ex. uppstå vid en olycka i transporten av radioaktiva ämnen.

Ifall Finland skulle hotas av strålrisk, skulle det fås information om detta redan innan man behövde ta skydd. Det har på internationellt plan bestämts att man informerar om strål- och kärnolyckor. Grannländerna emellan är informationens lopp speciellt säker.

Mellan Strålsäkerhetscentralen och Rosatom finns det ett avtal, enligt vilket informationen om en händelse skickas iväg inom 15 minuter efter att informationen bekräftats.

Närområdenas kärnkraftverk

Närområdenas kärnkraftverk

Strålsäkerhetscentralens jourhavande tar emot alla alarmbesked om strål- eller kärnsäkerhetsrisk, och verksamheten inleds inom 15 minuter under alla tider på dygnet.

Om strålolyckan är av sådan art att man snabbt måste ta skydd, informeras medborgarna om detta via utomhuslarm. Då skall man förflytta sig inomhus och lyssna på TV och radio, där det ges övriga anvisningar om t.ex. användningen av jodtabletter, att skydda livsmedel och att röra sig utomhus. Brådskande bulletiner sänds på alla kanaler, och övriga programsändningar avbryts.

Dela denna sida
Dela denna sida