Radonhalterna i småhus i Finlands kommuner

Stålsäkerhetscentralen har gjort cirka 220 000 radonmätningar i småhus. Radonhalterna kan variera betydligt även inom samma postnummerområde. De högsta halterna finns på åsar av genomsläppligt grus och de lägsta på täta lermarker. Dessutom påverkar byggnadssättet radonhalten.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut (944/92) borde radonhalten i inomhusluften i nya bostäder inte överskrida 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Maximivärdet för gamla bostäder är 400 becquerel per kubikmeter. Gränsvärdena överskrids oftast i landskapen Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Södra Karelen, Egentliga Tavastland samt i före detta landskapet Östra Nyland.

Mätningar som Strålsäkerhetscentralen utfört med mätburkar i småhuslägenheter åren 1980–2016

Om flera mätningar gjorts i samma lägenhet, t.ex. före och efter radonreparation, har den högsta uppmätta halten noterats. Radonhalten är ofta högre ju kallare vädret är. Årsmedelvärdet av radonhalterna i tabellen är uträknat genom att subtrahera 15 procent från resultatet av mätningar som gjorts på vintern (uppskattningen baserar sig på årsmedeltal och vintermätresultat i VARO-stickprovet).

Sök radonmätningsresultat i din kommun eller ditt postnummerområde

Sökresultaten omfattar de postnummerområden (områdesindelning 2017) där minst 10 småhusbostäder har mätts.

 

Sök mätresultat för radon

Mätresultat för radon per kommun

Kommuner som börjar med bokstaven 

Kommuner som börjar med bokstaven A

Kommun
Bostäder som mätts
Medelvärde, Bq/m3
Median, Bq/m3
Överskridningar av 200 Bq/m3
Överskridningar av 300 Bq/m3
Överskridningar av 400 Bq/m3
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
Kommun
Akaa
Bostäder som mätts
577
Medelvärde, Bq/m3
185
Median, Bq/m3
135
Överskridningar av 200 Bq/m3
28.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
15.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Kommun
Alajärvi
Bostäder som mätts
63
Medelvärde, Bq/m3
70
Median, Bq/m3
61
Överskridningar av 200 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Alavieska
Bostäder som mätts
59
Medelvärde, Bq/m3
71
Median, Bq/m3
45
Överskridningar av 200 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Alavus
Bostäder som mätts
98
Medelvärde, Bq/m3
60
Median, Bq/m3
51
Överskridningar av 200 Bq/m3
1.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Asikkala
Bostäder som mätts
784
Medelvärde, Bq/m3
296
Median, Bq/m3
140
Överskridningar av 200 Bq/m3
37.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
5.0 %
Kommun
Askola
Bostäder som mätts
549
Medelvärde, Bq/m3
465
Median, Bq/m3
221
Överskridningar av 200 Bq/m3
54.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
36.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
26.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
10.0 %
Kommun
Aura
Bostäder som mätts
66
Medelvärde, Bq/m3
111
Median, Bq/m3
89
Överskridningar av 200 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %

Mätresultat för radon per postnummerområde

Postnummerområden som börjar med 

Postnummerområden som börjar med 00

Postnummer
Postanstalt
Postanstalt (svenska)
Kommun
Bostäder som mätts
Medelvärde, Bq/m3
Median, Bq/m3
Överskridningar av 200 Bq/m3
Överskridningar av 300 Bq/m3
Överskridningar av 400 Bq/m3
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
Postnummer
00200
Namn
Lauttasaari
Postanstalt (svenska)
Drumsö
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
50
Medelvärde, Bq/m3
78
Median, Bq/m3
60
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00320
Namn
Etelä-Haaga
Postanstalt (svenska)
Södra Haga
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
13
Medelvärde, Bq/m3
110
Median, Bq/m3
97
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00330
Namn
Munkkiniemi
Postanstalt (svenska)
Munksnäs
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
26
Medelvärde, Bq/m3
59
Median, Bq/m3
32
Överskridningar av 200 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00340
Namn
Kuusisaari-Lehtisaari
Postanstalt (svenska)
Granö-Lövö
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
38
Medelvärde, Bq/m3
132
Median, Bq/m3
79
Överskridningar av 200 Bq/m3
18.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00350
Namn
Munkkivuori-Niemenmäki
Postanstalt (svenska)
Munkshöjden-Näshöjden
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
10
Medelvärde, Bq/m3
73
Median, Bq/m3
50
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00370
Namn
Reimarla
Postanstalt (svenska)
Reimars
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
79
Medelvärde, Bq/m3
106
Median, Bq/m3
70
Överskridningar av 200 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00390
Namn
Konala
Postanstalt (svenska)
Kånala
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
70
Medelvärde, Bq/m3
99
Median, Bq/m3
75
Överskridningar av 200 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
1.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00420
Namn
Kannelmäki
Postanstalt (svenska)
Gamlas
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
78
Medelvärde, Bq/m3
139
Median, Bq/m3
75
Överskridningar av 200 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00430
Namn
Maununneva
Postanstalt (svenska)
Magnuskärr
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
139
Medelvärde, Bq/m3
133
Median, Bq/m3
100
Överskridningar av 200 Bq/m3
21.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00440
Namn
Lassila
Postanstalt (svenska)
Lassas
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
12
Medelvärde, Bq/m3
142
Median, Bq/m3
100
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00560
Namn
Toukola-Vanhakaupunki
Postanstalt (svenska)
Lassas
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
37
Medelvärde, Bq/m3
98
Median, Bq/m3
63
Överskridningar av 200 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00570
Namn
Kulosaari
Postanstalt (svenska)
Brändö
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
39
Medelvärde, Bq/m3
84
Median, Bq/m3
69
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00600
Namn
Koskela-Helsinki
Postanstalt (svenska)
Forsby-Helsingfors
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
25
Medelvärde, Bq/m3
63
Median, Bq/m3
37
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00610
Namn
Käpylä
Postanstalt (svenska)
Kottby
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
27
Medelvärde, Bq/m3
63
Median, Bq/m3
37
Överskridningar av 200 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00620
Namn
Metsälä-Etelä-Oulunkylä
Postanstalt (svenska)
Krämertsskog-Södra Åggelby
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
37
Medelvärde, Bq/m3
103
Median, Bq/m3
88
Överskridningar av 200 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00630
Namn
Maunula-Suursuo
Postanstalt (svenska)
Månsas-Storkärr
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
63
Medelvärde, Bq/m3
101
Median, Bq/m3
82
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00640
Namn
Oulunkylä-Patola
Postanstalt (svenska)
Åggelby-Dammen
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
49
Medelvärde, Bq/m3
108
Median, Bq/m3
88
Överskridningar av 200 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00650
Namn
Veräjämäki
Postanstalt (svenska)
Grindbacka
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
58
Medelvärde, Bq/m3
135
Median, Bq/m3
88
Överskridningar av 200 Bq/m3
16.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00660
Namn
Länsi-Pakila
Postanstalt (svenska)
Västra Baggböle
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
165
Medelvärde, Bq/m3
162
Median, Bq/m3
111
Överskridningar av 200 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Postnummer
00670
Namn
Paloheinä
Postanstalt (svenska)
Svedängen
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
170
Medelvärde, Bq/m3
132
Median, Bq/m3
111
Överskridningar av 200 Bq/m3
16.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Postnummer
00680
Namn
Itä-Pakila
Postanstalt (svenska)
Östra Baggböle
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
80
Medelvärde, Bq/m3
134
Median, Bq/m3
90
Överskridningar av 200 Bq/m3
19.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00690
Namn
Tuomarinkylä-Torpparinmäki
Postanstalt (svenska)
Domarby-Torparbacken
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
35
Medelvärde, Bq/m3
131
Median, Bq/m3
90
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00700
Namn
Malmi
Postanstalt (svenska)
Malm
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
90
Medelvärde, Bq/m3
163
Median, Bq/m3
110
Överskridningar av 200 Bq/m3
24.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00710
Namn
Pihlajamäki
Postanstalt (svenska)
Rönnbacka
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
54
Medelvärde, Bq/m3
188
Median, Bq/m3
110
Överskridningar av 200 Bq/m3
35.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00720
Namn
Pukinmäki-Savela
Postanstalt (svenska)
Bocksbacka-Lerstrand
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
26
Medelvärde, Bq/m3
109
Median, Bq/m3
87
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00730
Namn
Tapanila
Postanstalt (svenska)
Mosabacka
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
143
Medelvärde, Bq/m3
113
Median, Bq/m3
93
Överskridningar av 200 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
1.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00740
Namn
Siltamäki
Postanstalt (svenska)
Brobacka
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
89
Medelvärde, Bq/m3
100
Median, Bq/m3
78
Överskridningar av 200 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00750
Namn
Puistola
Postanstalt (svenska)
Parkstad
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
100
Medelvärde, Bq/m3
147
Median, Bq/m3
78
Överskridningar av 200 Bq/m3
25.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00760
Namn
Suurmetsä
Postanstalt (svenska)
Storskog
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
243
Medelvärde, Bq/m3
197
Median, Bq/m3
130
Överskridningar av 200 Bq/m3
33.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00770
Namn
Jakomäki - Alppikylä
Postanstalt (svenska)
Jakobacka - Alpbyn
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
11
Medelvärde, Bq/m3
77
Median, Bq/m3
72
Överskridningar av 200 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00780
Namn
Tapaninvainio
Postanstalt (svenska)
Staffansslätten
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
67
Medelvärde, Bq/m3
114
Median, Bq/m3
69
Överskridningar av 200 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00790
Namn
Viikki
Postanstalt (svenska)
Vik
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
36
Medelvärde, Bq/m3
83
Median, Bq/m3
69
Överskridningar av 200 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00800
Namn
Länsi-Herttoniemi
Postanstalt (svenska)
Västra Hertonäs
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
49
Medelvärde, Bq/m3
114
Median, Bq/m3
77
Överskridningar av 200 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00830
Namn
Tammisalo
Postanstalt (svenska)
Tammelund
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
60
Medelvärde, Bq/m3
165
Median, Bq/m3
97
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00840
Namn
Tammisalo
Postanstalt (svenska)
Degerö
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
181
Medelvärde, Bq/m3
136
Median, Bq/m3
104
Överskridningar av 200 Bq/m3
16.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00850
Namn
Jollas
Postanstalt (svenska)
Jollas
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
178
Medelvärde, Bq/m3
224
Median, Bq/m3
164
Överskridningar av 200 Bq/m3
39.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
26.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Postnummer
00870
Namn
Etelä-Laajasalo
Postanstalt (svenska)
Södra Degerö
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
54
Medelvärde, Bq/m3
189
Median, Bq/m3
179
Överskridningar av 200 Bq/m3
41.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00890
Namn
Itäsalmi
Postanstalt (svenska)
Östersundom
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
35
Medelvärde, Bq/m3
119
Median, Bq/m3
85
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00900
Namn
Puotinharju
Postanstalt (svenska)
Botbyhöjden
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
12
Medelvärde, Bq/m3
74
Median, Bq/m3
85
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00910
Namn
Puotila
Postanstalt (svenska)
Botby gård
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
13
Medelvärde, Bq/m3
144
Median, Bq/m3
56
Överskridningar av 200 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
15.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00920
Namn
Myllypuro
Postanstalt (svenska)
Kvarnbäcken
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
99
Medelvärde, Bq/m3
113
Median, Bq/m3
56
Överskridningar av 200 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00930
Namn
Itäkeskus-Marjaniemi
Postanstalt (svenska)
Östra centrum-Marudd
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
97
Medelvärde, Bq/m3
147
Median, Bq/m3
99
Överskridningar av 200 Bq/m3
21.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00940
Namn
Kontula - Vesala
Postanstalt (svenska)
Gårdsbacka - Ärvings
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
102
Medelvärde, Bq/m3
115
Median, Bq/m3
99
Överskridningar av 200 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00950
Namn
Vartioharju
Postanstalt (svenska)
Botbyåsen
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
377
Medelvärde, Bq/m3
222
Median, Bq/m3
141
Överskridningar av 200 Bq/m3
34.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
2.0 %
Postnummer
00960
Namn
Pohjois-Vuosaari
Postanstalt (svenska)
Norra Nordsjö
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
32
Medelvärde, Bq/m3
190
Median, Bq/m3
141
Överskridningar av 200 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
3.0 %
Postnummer
00970
Namn
Mellunmäki
Postanstalt (svenska)
Mellungsbacka
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
73
Medelvärde, Bq/m3
188
Median, Bq/m3
140
Överskridningar av 200 Bq/m3
26.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
18.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00980
Namn
Etelä-Vuosaari
Postanstalt (svenska)
Södra Nordsjö
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
208
Medelvärde, Bq/m3
206
Median, Bq/m3
140
Överskridningar av 200 Bq/m3
21.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Postnummer
00990
Namn
Etelä-Vuosaari
Postanstalt (svenska)
Södra Nordsjö
Postanstalt
Helsingfors
Bostäder som mätts
21
Medelvärde, Bq/m3
124
Median, Bq/m3
70
Överskridningar av 200 Bq/m3
19.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Dela denna sida

Kontakt

Kontakt

  • Katja Kojo / Inspektör
    tfn +358975988472