Radonhalterna i småhus i Finlands kommuner

Stålsäkerhetscentralen har gjort cirka 220 000 radonmätningar i småhus. Radonhalterna kan variera betydligt även inom samma postnummerområde. De högsta halterna finns på åsar av genomsläppligt grus och de lägsta på täta lermarker. Dessutom påverkar byggnadssättet radonhalten.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut (944/92) borde radonhalten i inomhusluften i nya bostäder inte överskrida 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Maximivärdet för gamla bostäder är 400 becquerel per kubikmeter. Gränsvärdena överskrids oftast i landskapen Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Södra Karelen, Egentliga Tavastland samt i före detta landskapet Östra Nyland.

Mätningar som Strålsäkerhetscentralen utfört med mätburkar i småhuslägenheter åren 1980–2015

Om flera mätningar gjorts i samma lägenhet, t.ex. före och efter radonreparation, har den högsta uppmätta halten noterats. Radonhalten är ofta högre ju kallare vädret är. Årsmedelvärdet av radonhalterna i tabellen är uträknat genom att subtrahera 15 procent från resultatet av mätningar som gjorts på vintern (uppskattningen baserar sig på årsmedeltal och vintermätresultat i VARO-stickprovet).

Sök radonmätningsresultat i din kommun eller ditt postnummerområde

Sökresultaten omfattar de postnummerområden (områdesindelning 2016) där minst 10 småhusbostäder har mätts.

 

Sök mätresultat för radon

Mätresultat för radon per kommun

Kommuner som börjar med bokstaven 

Kommuner som börjar med bokstaven A

Kommun
Bostäder som mätts
Medelvärde, Bq/m3
Median, Bq/m3
Överskridningar av 200 Bq/m3
Överskridningar av 400 Bq/m3
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
Kommun
Akaa
Bostäder som mätts
553
Medelvärde, Bq/m3
187
Median, Bq/m3
136
Överskridningar av 200 Bq/m3
28.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Kommun
Alajärvi
Bostäder som mätts
60
Medelvärde, Bq/m3
71
Median, Bq/m3
60
Överskridningar av 200 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Alavieska
Bostäder som mätts
58
Medelvärde, Bq/m3
72
Median, Bq/m3
45
Överskridningar av 200 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Alavus
Bostäder som mätts
97
Medelvärde, Bq/m3
60
Median, Bq/m3
51
Överskridningar av 200 Bq/m3
1.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Asikkala
Bostäder som mätts
705
Medelvärde, Bq/m3
286
Median, Bq/m3
141
Överskridningar av 200 Bq/m3
37.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
4.0 %
Kommun
Askola
Bostäder som mätts
533
Medelvärde, Bq/m3
473
Median, Bq/m3
225
Överskridningar av 200 Bq/m3
55.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
27.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
10.0 %
Kommun
Aura
Bostäder som mätts
65
Medelvärde, Bq/m3
113
Median, Bq/m3
92
Överskridningar av 200 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %

Mätresultat för radon per postnummerområde

Postnummerområden som börjar med 

Postnummerområden som börjar med 00

Postnummer
Postanstalt
Namn
Bostäder som mätts
Medelvärde, Bq/m3
Median, Bq/m3
Överskridningar av 200 Bq/m3
Överskridningar av 400 Bq/m3
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
Postnummer
00200
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Lauttasaari
Bostäder som mätts
37
Medelvärde, Bq/m3
66
Median, Bq/m3
58
Överskridningar av 200 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00320
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Etelä-Haaga
Bostäder som mätts
11
Medelvärde, Bq/m3
125
Median, Bq/m3
117
Överskridningar av 200 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00330
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Munkkiniemi
Bostäder som mätts
26
Medelvärde, Bq/m3
59
Median, Bq/m3
32
Överskridningar av 200 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00340
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Kuusisaari-Lehtisaari
Bostäder som mätts
37
Medelvärde, Bq/m3
135
Median, Bq/m3
80
Överskridningar av 200 Bq/m3
19.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00350
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Munkkivuori-Niemenmäki
Bostäder som mätts
10
Medelvärde, Bq/m3
73
Median, Bq/m3
50
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00370
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Reimarla
Bostäder som mätts
79
Medelvärde, Bq/m3
106
Median, Bq/m3
70
Överskridningar av 200 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00390
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Konala
Bostäder som mätts
65
Medelvärde, Bq/m3
98
Median, Bq/m3
74
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00420
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Kannelmäki
Bostäder som mätts
78
Medelvärde, Bq/m3
139
Median, Bq/m3
102
Överskridningar av 200 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00430
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Maununneva
Bostäder som mätts
134
Medelvärde, Bq/m3
131
Median, Bq/m3
101
Överskridningar av 200 Bq/m3
21.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00440
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Lassila
Bostäder som mätts
12
Medelvärde, Bq/m3
142
Median, Bq/m3
129
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00560
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Toukola-Vanhakaupunki
Bostäder som mätts
37
Medelvärde, Bq/m3
98
Median, Bq/m3
63
Överskridningar av 200 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00570
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Kulosaari
Bostäder som mätts
38
Medelvärde, Bq/m3
85
Median, Bq/m3
70
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00600
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Koskela-Helsinki
Bostäder som mätts
25
Medelvärde, Bq/m3
63
Median, Bq/m3
37
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00610
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Käpylä
Bostäder som mätts
27
Medelvärde, Bq/m3
63
Median, Bq/m3
39
Överskridningar av 200 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00620
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Metsälä-Etelä-Oulunkylä
Bostäder som mätts
36
Medelvärde, Bq/m3
104
Median, Bq/m3
88
Överskridningar av 200 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00630
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Maunula-Suursuo
Bostäder som mätts
58
Medelvärde, Bq/m3
106
Median, Bq/m3
87
Överskridningar av 200 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00640
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Oulunkylä-Patola
Bostäder som mätts
48
Medelvärde, Bq/m3
108
Median, Bq/m3
85
Överskridningar av 200 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00650
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Veräjämäki
Bostäder som mätts
57
Medelvärde, Bq/m3
136
Median, Bq/m3
109
Överskridningar av 200 Bq/m3
16.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00660
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Länsi-Pakila
Bostäder som mätts
155
Medelvärde, Bq/m3
166
Median, Bq/m3
111
Överskridningar av 200 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Postnummer
00670
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Paloheinä
Bostäder som mätts
159
Medelvärde, Bq/m3
138
Median, Bq/m3
114
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Postnummer
00680
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Itä-Pakila
Bostäder som mätts
74
Medelvärde, Bq/m3
133
Median, Bq/m3
90
Överskridningar av 200 Bq/m3
18.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00690
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Tuomarinkylä-Torpparinmäki
Bostäder som mätts
31
Medelvärde, Bq/m3
139
Median, Bq/m3
116
Överskridningar av 200 Bq/m3
19.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00700
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Malmi
Bostäder som mätts
86
Medelvärde, Bq/m3
163
Median, Bq/m3
106
Överskridningar av 200 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00710
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Pihlajamäki
Bostäder som mätts
54
Medelvärde, Bq/m3
188
Median, Bq/m3
162
Överskridningar av 200 Bq/m3
35.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00720
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Pukinmäki-Savela
Bostäder som mätts
25
Medelvärde, Bq/m3
113
Median, Bq/m3
94
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00730
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Tapanila
Bostäder som mätts
135
Medelvärde, Bq/m3
111
Median, Bq/m3
97
Överskridningar av 200 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
1.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00740
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Siltamäki
Bostäder som mätts
84
Medelvärde, Bq/m3
102
Median, Bq/m3
79
Överskridningar av 200 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00750
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Puistola
Bostäder som mätts
92
Medelvärde, Bq/m3
153
Median, Bq/m3
104
Överskridningar av 200 Bq/m3
26.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00760
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Suurmetsä
Bostäder som mätts
237
Medelvärde, Bq/m3
200
Median, Bq/m3
133
Överskridningar av 200 Bq/m3
33.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00780
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Tapaninvainio
Bostäder som mätts
63
Medelvärde, Bq/m3
113
Median, Bq/m3
71
Överskridningar av 200 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00790
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Viikki
Bostäder som mätts
34
Medelvärde, Bq/m3
86
Median, Bq/m3
47
Överskridningar av 200 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00800
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Länsi-Herttoniemi
Bostäder som mätts
48
Medelvärde, Bq/m3
115
Median, Bq/m3
78
Överskridningar av 200 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00830
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Tammisalo
Bostäder som mätts
60
Medelvärde, Bq/m3
165
Median, Bq/m3
97
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00840
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Laajasalo
Bostäder som mätts
168
Medelvärde, Bq/m3
141
Median, Bq/m3
107
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00850
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Jollas
Bostäder som mätts
175
Medelvärde, Bq/m3
223
Median, Bq/m3
164
Överskridningar av 200 Bq/m3
39.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Postnummer
00870
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Etelä-Laajasalo
Bostäder som mätts
54
Medelvärde, Bq/m3
189
Median, Bq/m3
179
Överskridningar av 200 Bq/m3
41.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00890
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Itäsalmi
Bostäder som mätts
34
Medelvärde, Bq/m3
121
Median, Bq/m3
86
Överskridningar av 200 Bq/m3
21.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00900
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Puotinharju
Bostäder som mätts
11
Medelvärde, Bq/m3
79
Median, Bq/m3
62
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00910
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Puotila
Bostäder som mätts
13
Medelvärde, Bq/m3
144
Median, Bq/m3
56
Överskridningar av 200 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00920
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Myllypuro
Bostäder som mätts
89
Medelvärde, Bq/m3
120
Median, Bq/m3
90
Överskridningar av 200 Bq/m3
16.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00930
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Itäkeskus-Marjaniemi
Bostäder som mätts
89
Medelvärde, Bq/m3
153
Median, Bq/m3
109
Överskridningar av 200 Bq/m3
21.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00940
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Kontula - Vesala
Bostäder som mätts
97
Medelvärde, Bq/m3
115
Median, Bq/m3
77
Överskridningar av 200 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00950
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Vartioharju
Bostäder som mätts
355
Medelvärde, Bq/m3
226
Median, Bq/m3
142
Överskridningar av 200 Bq/m3
34.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
2.0 %
Postnummer
00960
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Pohjois-Vuosaari
Bostäder som mätts
27
Medelvärde, Bq/m3
216
Median, Bq/m3
102
Överskridningar av 200 Bq/m3
15.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
4.0 %
Postnummer
00970
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Mellunmäki
Bostäder som mätts
70
Medelvärde, Bq/m3
195
Median, Bq/m3
141
Överskridningar av 200 Bq/m3
27.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00980
Postanstalt
Helsingfors
Namn
Etelä-Vuosaari
Bostäder som mätts
173
Medelvärde, Bq/m3
217
Median, Bq/m3
103
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Dela denna sida

Kontakt

Kontakt

  • Katja Kojo / Inspektör