Radon i Finland per kommun

Kartor baserar sig på radonmätningar av inomhusluft i småhuslägenheter. Mätningarna har utförts med Strålsäkerhetscentralens radonmätningsburkar.

Medelvärdet av radonhalten per kommun

Medelvärdet av radonhalten per kommun.

 

Radonhalten över 200 becquerel per kubikmeter

 

Radonhalten över 003 becquerel per kubikmeter

Radonhalten över 400 becquerel per kubikmeter

 

Strålsäkerhetscentralen 10.3.2016. Grundkarta: Lantmäteriverket.
 

Dela denna sida

Kontakt

Kontakt

  • Katja Kojo / Inspektör