Eldistribution och kraftledningar

Man måste ofta överföra elenergi över långa avstånd eftersom kraftverken inte alltid ligger nära dem som behöver el, till exempel industrianläggningar, affärscentrum och bosättning. Därför är kraftledningar nödvändiga. En kraftledning skapar ett elektriskt fält omkring sig. Storleken på fältet beror på spänningsnivån. De elektriska fälten avtar snabbt då avståndet ökar.