Radonmätningsmetoder som godkänts av STUK

Mätinstrument för radonhalten med giltigt godkännande och kalibrering

Organisation

Typ av apparat  

Sista 
giltighetsdag

Mätningssätt

Godkännande

RadonFix Suomi Oy
(AlphaRadon Teo)

Radonburk

19.10.2017

Integrerande

Bostäder och arbetsplatser

Dosime Oy

Alphaguard P30

10.11.2017

Kontinuerlig

Arbetsplatser

Suomen radonhallinta Oy
(Landauer Nordic AB)

Radonburk

15.3.2017

Integrerande

Bostäder och arbetsplatser

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio

Alphaguard PQ2000

10.10.2018

Kontinuerlig

Arbetsplatser

Suomen radonhallinta Oy

Alphaguard PQ2000

2.3.2017

Kontinuerlig

Arbetsplatser

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Pylon AB-5

7.9.2017

Kontinuerlig

Arbetsplatser

Strålsäkerhetscentralen Radonburk 9.12.2017 Integrerande Bostäder och arbetsplatser

 

Radonmätningen kan även beställas från Strålsäkerhetscentralen

Burkmätning (integrerande mätning)

Efterfrågningar om mätning (kontinuerlig) av radonhalten på arbetsplatser sker per telefon 09 759 88 555 eller per e-post luonnonsateilynvalvonta(at)stuk.fi

Mätning av radonhalten på arbetsplatsen

Definieringen av radonhalten i andningsluften på arbetsplatsen bör oftast basera sig på en integrerad mätning som gjorts under minst två hela månader med en radonmätningsburk under uppvärmningssäsongen (november–april).  

En ungefärlig anvisning för mätningen av kontorslokaler, skolor och andra liknande utrymmen är en mätning per 200 m2. Om arbetsplatsen (t. ex ett daghem) ligger i en lokal som till sina utrymmen motsvarar en bostad sker mätningen enligt radonmätningsanvisningen för bostäder, dvs. med två burkar. I industrihallar räcker det oftast med 1–2 mätningar. Mätningen görs i varje byggnad där arbete utförs. Radonmätning är i allmänhet inte nödvändig i andra våningen eller högre upp i byggnaden. 

Om radonhalten vid integrerande mätning överskrider åtgärdsgränsen kan den verkliga radonhalten under arbetets gång vid behov utredas med mätinstrument som kontinuerligt mäter radonhalten. Utredningen av radonhalten under arbetets gång ska basera sig på en minst sju dagar lång enhetlig mätning. 

Mätinstrumenten eller mätningsmetoderna som används för att bestämma arbetstagarnas strålningsexponering ska vara godkända av Strålsäkerhetscentralen.  Godkännandet förutsätter att instrumentet är kalibrerat korrekt. Kalibreringen ska gälla då mätningen utförs.

Mätning av radonhalten i bostäder

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut (944/92) bestäms radonhalten med en mätningsmetod godkänd av Strålsäkerhetscentralen. Definieringen bör oftast basera sig på en integrerad mätning som gjorts under minst två hela månader med en radonmätningsburk under uppvärmningssäsongen (november–april).

 

Dela denna sida

Annanstans på webbplatsen Annanstans på webbplatsen

Kontakt

Kontakt