Radonmätningsmetoder som godkänts av STUK

Definieringen av radonhalten i andningsluften på arbetsplatsen bör oftast basera sig på en integrerad mätning som gjorts under minst två hela månader med en radonmätningsburk under uppvärmningssäsongen (november–april).  

En ungefärlig anvisning för mätningen av kontorslokaler, skolor och andra liknande utrymmen är en mätning per 200 m2. Om arbetsplatsen (t. ex ett daghem) ligger i en lokal som till sina utrymmen motsvarar en bostad sker mätningen enligt radonmätningsanvisningen för bostäder, dvs. med två burkar. I industrihallar räcker det oftast med 1–2 mätningar. Mätningen görs i varje byggnad där arbete utförs. Radonmätning är i allmänhet inte nödvändig i andra våningen eller högre upp i byggnaden. 

Om radonhalten vid integrerande mätning överskrider åtgärdsgränsen kan den verkliga radonhalten under arbetets gång vid behov utredas med mätinstrument som kontinuerligt mäter radonhalten. Utredningen av radonhalten under arbetets gång ska basera sig på en minst sju dagar lång enhetlig mätning. 

Mätinstrumenten eller mätningsmetoderna som används för att bestämma arbetstagarnas strålningsexponering ska vara godkända av Strålsäkerhetscentralen.  Godkännandet förutsätter att instrumentet är kalibrerat korrekt. Kalibreringen ska gälla då mätningen utförs.

Mätinstrument och mätmetoder för radonhalt med giltigt godkännande och giltig kalibrering

Organisation Typ av apparat Sista
giltighetsdag
Mätmetod Godkännande
AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy *)
Radonmätningsburk 19.10.2017 Integrerande Bostäder och arbetsplatser
Dosime Oy Alphaguard P30 10.11.2017 Kontinuerlig mätning Arbetsplatser
Landauer Nordic AB
(Suomen radonhallinta Oy*)
Radonmätningsburk 16.2.2018 Integrerande Bostäder och arbetsplatser
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tammerfors yrkeshögskola, Fysiklaboratoriet AlphaGuard PQ2000 10.10.2018 Kontinuerlig mätning Arbetsplatser
Suomen radonhallinta Oy AlphaGuard PQ2000 10.3.2019 Kontinuerlig mätning Arbetsplatser
Suomen Radonpalvelut AlphaGuard PQ2000 26.1.2019 Kontinuerlig mätning Arbetsplatser
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Pylon AB-5 7.9.2017 Kontinuerlig mätning Arbetsplatser
Strålsäkerhetscentralen Radonmätningsburk 9.12.2017 Integrerande Bostäder och arbetsplatser
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

 

Radonmätningen kan även beställas från Strålsäkerhetscentralen
Burkmätning (integrerande mätning) 

Efterfrågningar om mätning (kontinuerlig) av radonhalten på arbetsplatser sker per telefon 09 759 88 555 eller per e-post luonnonsateilynvalvonta(at)stuk.fi

Anvisning för mätning av radon på arbetsplatsen (pdf)

Dela denna sida

Annanstans på webbplatsen Annanstans på webbplatsen

Kontakt

Kontakt