Blanketter för radonmätning på arbetsplats

Returnera alla mätburkar från samma mätutrymme samtidigt. Nita ihop denna blankett (M1) med mätpunkternas blanketter (M2) och returnera alla blanketter i samma kuvert.

M1 Radonmätning på arbetsplats - Lokal (pdf)

Denna blankett fylls i för varje mätutrymme t.ex. i varje enskild byggnad eller företag. STUK skickar ett kontrollprotokoll för varje mätutrymme ur vilket radonmätresultaten framgår och som vid behov innehåller förordningar angående minskning eller ytterligare kontroll av radonhalten.

M2 Radonmätning på arbetsplats - Mätutrymme (pdf)

Mätutrymme avser det rum eller det utrymme, där man placerar radonmätningsburkarna. Anmäl namnet på utrymmet tillräckligt noggrant.

Mätutrymmesblanketten (M2) måst alltid lämnas in tillsammans med blanketten för lokalen (M1), så att mätningen kan registreras i rätt adress. M1-blanketten innehåller även mätningens start- och slutdatum, som är nödvändiga för resultaten.

Dela denna sida

Kontakt

Kontakt