Radonmätningsmetoder som godkänts av STUK

Radonhalten i andningsluften på arbetsplatsen definieras med mätinstrument som godkänts av STUK.

Definieringen av radonhalten i andningsluften på arbetsplatsen bör oftast basera sig på en integrerad mätning som gjorts under minst två hela månader med en radonmätningsburk under uppvärmnings-säsongen (november-april).

Om radonhalten vid integrerande mätning överskrider åtgärdsgränsen kan den verkliga radonhalten under arbetets gång vid behov utredas med mätinstrument som kontinuerligt mäter radonhalten.

Mätinstrumenten eller mätningsmetoderna som används för att bestämma arbetstagarnas strålnings-exponering ska vara godkända av Strålsäkerhetscentralen. Godkännandet förutsätter att instrumentet är kalibrerat korrekt. Kalibreringen ska gälla då mätningen utförs.

Radonmätningsburk (integrerande) med giltigt godkännande och giltig kalibrering

 
Organisation Typ av apparat Sista giltighetsdag Mätmetod Godkännande

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonmätningsburk 25.8.2018 Integrerande Bostäder och arbetsplatser

Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)

Radonmätningsburk 16.2.2018 Integrerande Bostäder och arbetsplatser
Säteilyturvakeskus Radonmätningsburk 9.12.2017 Integrerande Bostäder och arbetsplatser
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

 

Mätinstrument som kontinuerligt mäter radonhalten och som har giltigt godkännande och giltig kalibrering

Organisation Typ av apparat Sista giltigshetdag Mätmetod Godkännande
Dosime Oy Alphaguard P30 28.8.2019 Kontinuerlig mätning Arbetsplatser
ND Testaus Oy Corentium Pro 19.6.2019 Kontinuerlig mätning Arbetsplatser
Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio AlphaGuard PQ2000 10.10.2018 Kontinuerlig mätning Arbetsplatser
Suomen radonhallinta Oy AlphaGuard PQ2000 10.3.2019 Kontinuerlig mätning Arbetsplatser
Suomen Radonpalvelut AlphaGuard PQ2000 26.1.2019 Kontinuerlig mätning Arbetsplatser
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Pylon AB-5 7.10.2018 Kontinuerlig mätning Arbetsplatser
Säteilyturvakeskus

AlphaGuard P30 ja
AlphaGuard PQ2000 PRO

10.10.2018 Kontinuerlig mätning Arbetsplatser
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

 

Dela denna sida