Godkännanden i anslutning till mätningar

Godkännandet för dosimetritjänsten och för de mätmetoder som används för dosövervakningen ska ansöka skriftligt hos Strålsäkerhetscentralen.

Dosimetritjänster, som tillhandahåller mättjänster för arbetstagarnas dosövervakning, ska ansöka om Strålsäkerhetscentralens godkännande dels för själva dosimetritjänsten och dels för de mätmetoder som används för dosövervakningen. Likaså måste godkännande ansökas separat för radoninstrument och mätmetoder för radon, med vilka man fastställer radonhalten på en arbetsplats eller i en bostad.

Det ovan nämnda godkännandet ansöks med en fritt formulerad, skriftlig ansökan hos Strålsäkerhetscentralen. I ansökningen ska det på basis av uppgifter om typgranskning och testning och andra pålitliga uppgifter som påvisar mätarens egenskaper bevisas att kraven enligt direktiv ST 1.9 uppfylls. Övriga strålningsmätare godkänner Strålsäkerhetscentralen vid beviljande av säkerhetstillstånd för angivet användningsändamål eller tillsyn av verksamheten.

Dosimetritjänster med giltigt godkännande

Organisation Bransch Sista
giltighetsdag
Mätmetoder
Doseco Oy Användning av strålning 31.12.2019 TLD, DIS
Landauer Nordic Holdings Ab Användning av strålning 4.12.2019 OSL
Fortum Nuclear Power and Heat Oyj Kärnkraftverk 1.4.2021 TLD
Industrins Kraft Abp Kärnkraftverk 1.4.2021 TLD

 

Mätinstrument och mätmetoder för radonhalt med giltigt godkännande och giltig kalibrering

Organisation Typ av apparat Sista
giltighetsdag
Mätmetod Godkännande
AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy *)
Radonmätningsburk 19.10.2017 Integrerande Bostäder och arbetsplatser
Dosime Oy Alphaguard P30 10.11.2017 Kontinuerlig mätning Arbetsplatser
Landauer Nordic AB
(Suomen radonhallinta Oy*)
Radonmätningsburk 16.2.2018 Integrerande Bostäder och arbetsplatser
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tammerfors yrkeshögskola, Fysiklaboratoriet AlphaGuard PQ2000 10.10.2018 Kontinuerlig mätning Arbetsplatser
Suomen radonhallinta Oy AlphaGuard PQ2000 10.3.2019 Kontinuerlig mätning Arbetsplatser
Suomen Radonpalvelut AlphaGuard PQ2000 26.1.2019 Kontinuerlig mätning Arbetsplatser
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Pylon AB-5 7.9.2017 Kontinuerlig mätning Arbetsplatser
Strålsäkerhetscentralen Radonmätningsburk 9.12.2017 Integrerande Bostäder och arbetsplatser
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

 

Dela denna sida

Portlet för listning av kontaktinformation

Portlet för listning av kontaktinformation