• Kvalitetsledning
  • Kvalitetsledning består av att leda, planera och instruera, följa upp och bedöma verksamheten samt utveckla verksamheten för att uppnå målen.
 • Kvalitetskontroll (teknisk kvalitetskontroll)
  • Åtgärder för kvalitetssäkring med vilka man kan påvisa, att apparaterna och deras prestanda uppfyller uppställda krav.
 • Kvalitetssäkringsprogram (program för kvalitetskontroll)
  • Ett kvalitetskontrolldokument där man beskriver olika kvalitetskontrolltester, deras syfte och metoder, apparater och redskap, vem som utför testet, åtgärdsgränser för godtagbara resultat samt åtgärder då gränserna överskrids.
 • Kvalitetssäkring
  • Alla planerade och systematiska åtgärder som vidtas i syfte att säkerställa att förfarandena och apparaterna samt användningen av dem uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Dela denna sida