Publikationer

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationerj i Julkari

Sipilä, Petri; Ojala, Jarkko; Kaijaluoto, Sampsa; Jokelainen, Ilkka; Kosunen, Antti. Gafchromic EBT3 film dosimetry in electron beams – energy dependence and improved film read-out. Journal of Applied Clinical Medical Physics  . 2016.
Huikari, Jussi; Siiskonen, Teemu; Kosunen, Antti; Pousi, Panu. Neutron field characteristics at radiation metrology laboratory of STUK. Radiation Protection Dosimetry  . 2018.
Julkari.fi

Julkari.fi

STUK:s publikationer lagras i Julkari. Många publikationer finns elektroniskt i pdf-format. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Samlingar i arkivet
Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna