Strålnings- och kärnsäkerhetssamarbete i Finlands närområden

Målet med samarbetsprojektet, som administreras av STUK, är att förbättra säkerheten i Finland genom att minska strålnings- och kärnriskerna i närområdena.

Samarbete bedrivs särskilt med kärnkraftverken i Leningrad och Kola, eftersom de ligger nära Finlands gränser. Dessa kraftverk har också ansetts utgöra de största kärnsäkerhetsriskerna i våra närområden. En annan samarbetspartner är den ryska strålnings- och kärnsäkerhetsmyndigheten Rostechnadzor.

Genom samarbetet får STUK tillträde till kraftverken och kan på så sätt kontrollera säkerhetsläget. Inom projektet har man dessutom utvecklat ett mätsystem med hjälp av vilket STUK kan följa strålningssituationen i miljön kring kärnkraftverket i Leningrad.

Samarbetet går i övrigt ut på att utbyta information och erfarenheter och att delta i leveranser av teknisk utrustning, som huvudsakligen skaffas från västländerna.

Även de andra nordiska länderna deltar i det säkerhetsfrämjande arbetet.

Samarbetet inleddes år 1992 inom ramen för det avtal om närområdessamarbete som ingicks mellan Finlands och Rysslands regeringar.

Närområdenas kärnkraftverk

Dela denna sida

Kontakt

Kontakt

  • Aapo Tanskanen / Byråchef
    tfn +358975988574